15-automotive-market

Automotive

Piața auto se caracterizează prin lanțuri de furnizare globale și rețele de distribuție. Același lucru este valabil și pentru vehicule comerciale, utilaje agricole și pentru construcții, containere și așa mai departe.

Valoarea complexității tehnice a acestor active adaugă apoi elemente critice în lanțul de aprovizionare, ceea ce implică participarea a numeroși jucători, fiecare având un rol decisiv în crearea și conservarea lanțului valoric.

Bureau Veritas a dezvoltat un portofoliu de servicii dedicat special sectorului auto și, în special, protejării valorii și gestionării riscurilor de-a lungul lanțului de distribuție.

În acest fel, constructorii, asiguratorii, companiile financiare, transportatorii, companiile de leasing, dealerii și importatorii pot localiza și verifica existența și starea vehiculelor, verifică respectarea celor definite prin clauzele contractuale, limitează riscul de deteriorare și întârzieri, de-a lungul lanțului de distribuție și, în final, monitorizează și gestionează cu succes riscul său de piață în timpul tranzacțiilor.

Experții noștri vă vor prezenta cele mai bune soluții pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră:

  • Evaluarea daunelor: evaluarea costurilor de reparație a vehiculelor avariate, care vizează furnizarea de informații complete și certe pentru client. Evaluările pot detecta daune atât fizice, cât și mecanice (stabilind cauza), sunt efectuate pe toate tipurile de vehicule, în toate etapele de viață ale vehiculului.
  • Gestionarea și cartografierea parcului de vehicule: un serviciu de verificare dedicat structurilor de control de gestiune a producătorilor, financiar sau bancar, vizând monitorizarea continuă a gestionării vehiculelor prezente la dealeri. Serviciul prevede verificarea fizică a stocului de vehicule, controlul acordurilor contractuale, starea plăților și termenele aferente, verificarea documentelor în conformitate cu criteriile stabilite de client.
  • Verificări la sfârșitul leasingului: inspecții și evaluări care vizează verificarea stării vehiculelor la sfârșitul unei perioade de leasing. Serviciul se adresează companiilor de leasing și închiriere și companiilor de gestionare a flotelor, care vizează verificarea avariei, a pieselor lipsă, a stării vehiculului și a valorii comerciale.
  • Autorizări și gestionarea creanțelor: verificarea realizării corecte a reparațiilor, analiza       estimărilor tehnice şi de cost, a camerelor tehnice sau a instalației pentru gestionarea procesului de reparație și a costurilor, verificarea daunelor pentru alocarea corectă a tarifelor, verificări la rețeaua de piese de schimb.
  • Audit: un portofoliu de servicii de audit de secundă şi terţă parte destinate organizațiilor care doresc să cunoască și să gestioneze în mod conștient lanțul lor de furnizori și distribuție pentru a-și proteja marca. Un serviciu extrem de personalizat, care constă în crearea unei matrice de risc pentru furnizori, definirea unui program de audit bazat pe matrice și posibilitatea structurării unui program de Mistery Audit.
  • Certificarea vehiculului uzat: un serviciu extrem de specializat pentru controlul vehiculelor uzate, bazat pe „verificări personalizate” convenite cu clientul, pentru a evalua starea completă a mașinii și a tuturor componentelor interne și externe. Activitatea include carduri modulare cu clasificarea finală a vehiculului, calibrarea și verificarea gabaritului prin controale individuale și raportarea finală.
  • Certificarea reparațiilor: un control vizat să stabilească dacă reparațiile efectuate au fost facute într-o manieră de lucru corectă, efectuate în timpul reparaţiei sau la finalul lucrărilor, de către inspectorii Bureau Veritas înregistrați, cu verificări ale intervenției efectuate și eliberarea unui certificat de conformitate.
  • Gestionarea flotei: o analiză continuă a flotei de vehicule pe întregul ciclu de viață, de la achiziție până la întoarcerea vehiculului la companiile de leasing şi re-sales. Prin procese riguroase și proceduri de control, avem grijă de gestionarea cardurilor de combustibil, oferim asistență pentru înregistrarea și radierea vehiculelor, gestionarea creanţelor și asistență administrativă cât și programare.

Servicii de certificare a abilităților și calificărilor personalului 

Sectorul auto se caracterizează printr-o căutarea continuă de adoptare a celor mai ridicate standarde de calitate ale produselor și proceselor. Cursurile de pregătire oferite de Bureau Veritas au ca obiectiv transferul de abilități și instrumente pentru aplicarea cerințelor reglementărilor din sectorul auto, cu referire în special la ISO TS 16949: 2016, dar nu numai.

Catalog training