Management

Sisteme de management

Integrare şi eficienţă

Respectarea cerinţelor a mai multor Sisteme de mangement legate de standardele ISO poate fi o provocare mare pentru companii. Bureau Veritas are experienţa şi reţeaua internatională care îi permit să efectueze audituri de terţă parte şi servicii de certificare pe baza unei game largi de standarde.

Calitate 

Punctează pe satisfacerea clienţilor şi performanţei companiei dvs., printr-un Sistem de Management al Calităţii certificate ISO 9001.

Mediu 

Respectă reglementările stricte şi nevoile consumatorilor, demonstrându-și angajamentul de a reduce impactul asupra mediului si consumul de resurse cu certificarea ISO 14001.

Sănătate şi siguranţă 

Demonstrează capacitatea de a gestiona problemele şi a preveni riscurile de sănătate şi siguranţă ale tuturor angajaţilor şi părţilor interesate ale companiei dvs. cu certificarea ISO 45001.

Managementul energiei

Îmbunătățește eficiența energetică, controlează costurile, optimizează consumul și reduce emisiile de gaze cu efect de seră prin monitorizarea proceselor de producție prin certificarea ISO 50001.

Responsabilitate socială 

Întăreşte credibilitatea, evidenţiază responsabilitatea socială a companiei tale şi oferă încredere tuturor părților interesate prin certificarea SA8000.

Sisteme integrate de management 

Punctează pe eficienţa generală a companiei tale. Abordează într-o manieră integrată cerinţele multiplelor scheme, optimizând atât costurile cât si auditurile de conformitate.

Premiul de responsabilitate 

Evidenţiază angajamentul prin recunoaşterea noastră dedicată companiilor, cu multiple certificări ale Sistemelor de Management al Calităţii, Mediului, CSR.