Depozit de marfuri

Achiziţii sustenabile

Integrarea sustenabilităţii în procesele de achiziţii

A face business sustenabile este un proces evolutiv şi pentru a integra noul mod de gandire în administrarea curentă a afacerii este nevoie de timp şi răbdare. Dar este posibil: multe idei şi iniţiative care erau considerate înainte inovative şi fără precedent, astăzi au devenit uzuale pentru marea majoritate a marilor companii din întreaga lume.

Sustenabilitatea

Serviciile noastre pentru guvernarea achizițiilor sustenabile

Evaluarea Guvernanţei Sustenabilităţii Achiziţiilor în baza ISO 20400

Puteţi evalua gradul de maturitate al proceselor de cumpărare responsabile, solicitând o evaluare din partea unui terţ în conformitate cu standardul ISO 20400.

Vă ajutăm să valorizaţi şi să comunicaţi punctele dvs. forte şi să identificaţi domeniile pentru îmbunătăţirea sustenabilităţii achiziţiilor.

Criterii minime de mediu (CMM): verificarea respectării cerinţelor

Este un serviciu creat special pentru Administraţia Publică. Vă ajutăm să analizați documentaţia oferită de diverşi operatori participanţi la o licitaţie pentru a evalua conformitatea acesteia cu CMM-urile menţionate în ofertă.

Serviciile noastre pentru îmbunătăţirea performanţei durabile a proceselor şi serviciilor (partea ofertantului)

CMM pentru companii şi persoane fizice

Este un serviciu pentru companiile care participă la licitaţii şi vor să demonstreze conformitatea CMM specifice: vă ajutăm să identificaţi şi să strângeţi materialul necesar conform cerinţelor Caietului de Sarcini din cererea de ofertă. 

Declaraţiile de mediu conform ISO 20121

Corecta comunicare a performanţei de mediu este esenţială pentru companiile care vor să îşi declare angajamentele de mediu. După ce aţi solicitat CMM, putem verifica corectitudinea declaraţiilor dvs. de mediu şi vă putem ajuta să le comunicaţi corect, susţinuţi de dovezi.

Amprenta socială 

Este o certificare ce permite valorificarea „a ceea ce se află in spate”, în ceea ce priveşte lanţul de aprovizionare şi originea materiei prime, componente şi furnizori. Putem verifica transparenţa declaraţiilor dvs. şi le putem valorifica cu o etichetă pe produsul final.

Evaluarea ciclului de viaţă 

Evaluarea ciclului de viaţă este un instrument inovativ ce permite evaluarea impactului asupra mediului al produselor şi serviciilor de-a lungul ciclului de viaţă, folositor şi ca bază pentru certificări precum ISO 14067, EPD®, ISO 14046. 

Amprenta de carbon conform ISO 14067

ISO 14067 defineşte principiile, cerinţele şi orientările în cuantificarea amprentei de carbon a produselor. Putem verifica corectitudinea calculelor dvs., atestând corectitudinea faţă de părțile  interesate.

Serviciile noastre pentru monitorizarea lanţului de furnizori

Managementul lanțului de furnizori

Gestionarea unui lanţ de furnizori necesită cunoaşterea detaliată a diverselor inele şi o evaluare a riscurilor continuităţii afacerii, sociale şi de mediu. Putem să vă ajutăm să realizaţi harta furnizorilor, să evaluam diferitele niveluri de risc şi să adoptăm o strategie de monitorizare bazată pe priorităţile dvs.

Audit de secundă parte al lanţului de furnizori

Furnizorii cei mai expuşi riscului merită o atenţie specială. Putem efectua audituri sociale şi de mediu sau personalizate în conformitate cu Codul dvs. de Etică şi sau Politicii dvs. de Sustenabilitate atât online cât şi on site, în România sau în oricare ţară din lume.