energii alternative

Eficiența energetică

GESTIONAREA ENERGIEI: Îmbunătățirea eficienței și generarea economiilor

Energia este un factor esențial pentru companii, iar să știi să economisești energie înseamnă nu numai să economiseşti la costurile de exploatare, ci și să reduci emisiile nocive și, prin urmare, o atenție asupra folosirii resurselor naturale.

Acesta este un aspect care nu trebuie subestimat, pentru industriile cu un consum mare de energie, dar nu numai, deoarece un sistem corect de gestionare a energiei permite obținerea de avantaje competitive semnificative, derivate din optimizarea consumului și din utilizarea diferitelor surse regenerabile.

Toate acestea se traduc prin:
  • Viziune obiectivă și exhaustivă a utilizărilor și a deșeurilor de energie
  • Estimarea consumului viitor și identificarea posibilităților de economisire
  • Clasificarea proceselor bazate pe consum și identificarea proceselor cheie
  • Stabilirea unui sistem de monitorizare a proceselor
  • Motivația personalului
  • Raportarea către acţionari, părțile interesate și clienți
  •  Dovada angajamentului pentru sustenabilitate.

Pentru a furniza un sistem solid și eficient în acest domeniu, există certificarea ISO 50001, standardul internațional pentru sistemele de gestionare a energiei, care poate fi integrat ușor cu alte sisteme de management pentru calitate, sănătate și siguranță, mediu, în orice organizație care dorește să-și monitorizeze și să-și îmbunătățească eficiența energetică.

Bureau Veritas are experienţă în această piaţă, a lansat primul certificat ISO 50001 din lume în 2011, și este, prin urmare, recunoscut ca un simbol al siguranţei, durabilității și încrederii în sector, partenerul ideal pentru a demonstra excelența organizației dvs. în managementul energiei.

O rezonanță specială în sectorul industrial - și printre companiile „consumatoare de energie” cu consum ridicat de energie - au ESCo - Energy Service Companies, companii ale căror activități permit organizațiilor care le folosesc să își îmbunătățească eficiența energetică.
Dar pentru a oferi servicii eficiente clienților săi, este totuși esențial ca ESCo să funcționeze în conformitate cu cele mai bune practici din industrie și cerințe specifice.