Misiune

Misiune

Bureau Veritas este lider în evaluarea conformităţii şi certificării Calităţii, Mediului, Sănătăţii, Siguranţei şi Responsabilităţii Sociale. Misiunea nostră este să oferim valoare adăugată clienţilor noştri, asigurându-ne că sistemele şi procesele lor sunt gestionate eficient.

Viziunea noastră

Să devenim lider în afacerile noastre şi protagonişti în fiecare dintre pieţele şi zonele noastre geografice.

Misiunea noastră 

Să oferim un plus de suport clienţilor noştri prin eficientizarea gestionării sistemelor şi proceselor referitoare la calitate, mediu, siguranţă şi sănătate ocupaţională, precum şi responsabilitate socială, permiţându-le minimizarea riscurilor şi îmbunătăţirea serviciilor.

Valorile noastre

Grupul Bureau Veritas, încă de la înfiinţarea sa in 1828, şi-a crescut continuu câmpul de activitate şi şi-a extins propria reţea de operare în întreaga lume, datorită unei puternice reputaţii consolidate prin integritate, seriozitate şi competenţă tehnică. Acest lucru a fost posibil datorită solidităţii culturii de grup şi a coerenţei valorilor etice, care, împărtăşite de întreaga echipă, au devenit motorul accelerării creşterii pe care Grupul nostru a cunoscut-o în ultimul deceniu.

Valorile noastre de bază

• Integritate şi etică 
• Imparţialitate
• Respect pentru oameni
• Responsabilitate faţă de mediu şi societate 

 
Valorile noastre profesionale

• Orientarea către client 
• Anteprenoriat şi leadership
• Schimbul de cunoştinţe la nivel global şi formare continuă
• Transparenţă
• Muncă în echipă şi solidaritate 

 

Bureau Veritas are ca obiectiv garantarea unui serviciu caracterizat de un inalt profesionalism şi imparţialitate. Din acest motiv au fost definite şi implementate proceduri ce prevăd o atentă şi periodică analiză a riscurilor asociate cu toate etapele de furnizare a serviciilor şi gestionarea în consecinţă a eventualelor situaţii considerate cu potential critic. În special, în activităţile de certificare suntem supervizaţi de Comitetul pentru Supravegherea Imparţialităţii, alcătuit din membri externi Organizaţiei, reprezentând toate părţile interesate intr-un proces de certificare.

Cu obiectivul de a întări aceste valori, Bureau Veritas a dezvoltat un Cod de Etică al Grupului care poate oferi îndrumări clare pentru tot personalul intern si extern, care se angajează, prin semnare, să-l împărtăşească şi să-l respecte.