Managementul pădurilor

Managementul pădurilor

Odată cu creșterea gradului de conștientizare a impactului negativ al unui consum nediscriminat al patrimoniului forestier al pământului, a apărut necesitatea unui control care să poată distinge și evidenția o gestionare corectă a acestei resurse naturale.

FSC

Din acest motiv, este necesar ca diferitele standarde de certificare și etichetare care garantează originea lemnului și a derivatelor să se dovedească adecvate pentru a răspunde satisfăcător situațiilor particulare ale contextului european și să poată satisface nevoile proprietarilor privați de a avea un instrument flexibil în implementarea unui management adecvat din punct de vedere ecologic, viabil din punct de vedere economic, dar care vizează și obținerea de beneficii sociale.

Certificarea de gestionare a pădurilor înseamnă o procedură de verificare recunoscută și testată care conduce la eliberarea, de către un organism independent, a unui certificat care să ateste că formele de gestionare a pădurilor îndeplinesc anumite cerințe de sustenabilitate.

Controalele se pot baza pe standarde naționale sau internaționale sau pe o specificație tehnică de control voluntar și, prin urmare, pe o specificație de referință deținută de client.

Se pot efectua controale, chiar și asupra proceselor și asupra produsului în sine, pentru identificarea și atenuarea riscurilor aferente.

Certificare

  • CERTIFICARE FSC® 
  • CERTIFICARE PEFC™ 
  • CERTIFICARE OLB 
  • DUE DILIGENCE 
  • CERTIFICARE ISO 9001
  • CERTIFICARE ISO 14001
  • CERTIFICARE ISO 50001
  • CERTIFICARE ISO 45001
  • CERTIFICARE SA8000 
  • CERTIFICARE ISO 22000


Inspecții, periodice și extraordinare

Verificări periodice şi extraordinare pe sisteme electrice
Inspecţii privind echipamentele şi oamenii

Asistență tehnică

ANALIZĂ GAP

Inspecții și control pentru export

COMERȚUL INTERNAȚIONAL

Servicii de certificare a abilităților și calificărilor personalului

CATALOG TRAINING