Lemn

Activitate de producţie

Valoarea fiecărei companii nu se rezumă numai în excelența produsului său, ci și în capacitatea sa de a gestiona impactul etic, social și de mediu al activităților sale, în amonte și în aval de lanțul său de furnizare.

Piața este de fapt atentă la problemele de mediu și răsplătește produsele și companiile care demonstrează o atitudine conștientă. Acest lucru este valabil în special în sectorul lemnului, ale cărui activități au un impact imediat asupra unei resurse atât de prețioase.

În acest context, sublinierea propriei diferențe prin investiții în căi virtuoase și de excelență este, de asemenea, un factor competitiv strategic.

Serviciile noastre vizează:

  • gatere și producție de grinzi și scânduri
  • imprimerii, tipografii și prelucrarea hârtiei
  • fabrici de hartie
  • producători de lemn rotund de lucru, așchii de lemn, peleţi și lemne de foc
  • producători de podele din lemn și prefabricate
  • fabrici de mobilă

INDUSTRIE 4.0 – Până la producţia industrială automată  şi interconectată

Certificare

CERTIFICARE FSC® 
CERTIFICARE PEFC™ 
CERTIFICARE ISO 9001
CERTIFICARE ISO 14001
VERIFICĂRILE EMISIILOR CO2 - DIRECTIVA EU ETS
CERTIFICARE ISO 50001
CERTIFICARE ISO 45001
CERTIFICARE SA8000
CERTIFICARE ISO 22000
REGULAMENTUL EMAS
LCA REVIEW
CERTIFICARE BRC / IFS
DIRECTIVA MACHINERY

Inspecții, periodice și extraordinare

TESTE  DE INSPECŢIE PRIVIND ECHIPAMENTELE DE RIDICARE PENTRU OAMENI ŞI LUCRURI 

Asistență tehnică

ANALIZĂ GAP

Inspecții și control pentru export

COMERȚUL INTERNAȚIONAL

Cursuri

CATALOG EDUCATIV: www.bvtraining.ro