Divertisment

Divertisment

Sectorul divertismentului este în continuă creștere și extindere. Acesta este un sistem complex, care se referă la o varietate de tipuri de organizații.

În gestionarea obișnuită și extraordinară a structurilor și locurilor precum parcuri de distracții, orașe muzeu, teatre, cinematografe, stadioane și locații pentru evenimente, operatorii se confruntă cu provocări legate de siguranță, igienă, calitate, conformitate și durabilitate.

Bureau Veritas poate însoți aceste organizații ca unic interlocutor, cu soluții inovatoare pentru fiecare tip de management. Angajamentul dumneavoastră poate fi comunicat părților interesate prin rezultate clare și verificabile cu privire la:

  • securitatea bunurilor, activelor, colaboratorilor și persoanelor
  • continuitatea afacerii
  • uniformitatea performanței pe diferitele site-uri din organizația dumneavoastră

Contactați-ne pentru mai multe informații.