Analiza

Audit şi Verificarea conformităţii

Organizaţiile cele mai competitive trebuie să demonstreze o atitudine responsabilă, asigurându-se că fabricile, echipamentele, produsele şi serviciile lor respectă standarde înalte de calitate, sănătate şi siguranţă, respect pentru mediu şi responsabilitate socială.

Aceste standarde pot deriva din impuneri legislative şi să fie necesare pentru a putea opera pe piaţă sau pot fi voluntare, bazate pe scheme specifice ale sectorului în care operează, pe scheme internaţionale sau pot fi definite în funcţie de anumite domenii de activitate.

Având în vedere fiecare dintre aceste standarde, Bureau Veritas prestează servicii de audit şi verificare a conformităţii la fabrici şi furnizori, produse şi echipamente, sisteme şi procese, la nivel local si internaţional.

Dacă standardele certificabile sunt utilizate ca referinţă, activităţile de verificare pot fi încheiate cu emiterea unui certificat.