Analiza HAZOP

Studii de pericol și operabilitate - Studiul HAZOP

Un instrument puternic pentru identificarea cauzelor condițiilor de nedorit ale site-urilor.

SCENARIU

Majoritatea autorităților care acordă licențe industriale și a companiilor de asigurări solicită companiilor care operează să efectueze studii de pericol și evaluări ale riscurilor în timpul proiectării instalațiilor, precum și înainte de construcția și în timpul funcționării acestora. Autoritățile cer ca studiile de pericol să fie înregistrate și luate în considerare și ca acestea să fie supuse auditului și aprobării echipei de management.

SOLUȚIA

Ce este HAZOP?
Studiul HAZOP este o metodă bine dovedită, structurată, bazată pe lucrul în echipă, pentru identificarea pericolelor la finalizarea proiectării procesului sau pentru modificările planificate. Tehnica face o examinare detaliată a procesului și a intenției de inginerie în cazul instalațiilor noi sau existente pentru a evalua potențialul de pericol al operațiunii în afara intenției de proiectare sau funcționarea defectuoasă a elementelor individuale de echipament și efectele lor cu consecințe asupra instalației în ansamblu.


HAZOP este condus de un facilitator cu experiență. Pentru un proiect în domeniul petrolui și gazelor, o echipă de bază ar include în mod obișnuit personalul din cadrul proceselor care folosește instrumentele organizației, dar și mașinile, precum și ingineria de proiect și operațiunile companiei. De asemenea, această echipă mai poate fi formată din personalul care folosește tehnologiile de proces, specialiștii în mediu și, de asemenea, din personalul corporativ care face parte din echipa dedicată domeniului sănătății, siguranței și mediului (HSE) pentru unele părți ale lucrării.

Bureau Veritas consideră că studiul pericolelor este o parte integrantă a proiectării instalațiilor de petrol și gaze. Bureau Veritas oferă servicii de conducere în studiul pericolelor în toate fazele de proiectare a instalației, de la fezabilitate și FEED, la proiectare detaliată și până la construcție și punere în funcțiune. Bureau Veritas își asumă adesea întreaga responsabilitate pentru înregistrarea și raportarea studiului HAZOP, astfel încât sarcinile administrative care revin proiectantului și personalului clientului sunt reduse la minimum. Bureau Veritas oferă, de asemenea, posibilitatea participării la ședințele de proiectare, astfel încât o prezentare generală a tuturor problemelor HSE să fie disponibilă la ședințe și, în urma susținerii acestora, să se poată obține sfaturi în timp util care pot furniza informații de specialitate privind pericolele.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Care sunt principalele beneficii?
Identificarea cuprinzătoare a pericolelor este piatra de temelie a managementului eficient al riscului, deoarece dacă un pericol nu a fost identificat, nu pot fi luate măsurile necesare pentru atenuarea riscului respectiv. Un pericol care a fost trecut cu vederea poate avea un impact negativ semnificativ asupra succesului general al întreprinderii. O analiză HAZOP eficientă oferă cea mai penetrantă revizuire a designului, acoperind în același timp chestiuni ce țin de siguranță, mediu, operațiuni și întreținere.


HAZOP se asigură că:
■ Potențialele abateri de la funcția de proiectare sunt identificate și corectate.
■ Sunt dezvăluite pericolele legate de procesele și echipamentele HSE - pot fi planificate acțiuni pentru îmbunătățirea necesară a procesului sau a instrumentelor.
■ Răspunsurile la acțiuni sunt auditabile de către conduceri și inspectoratele legislative.

Cât durează un studiu HAZOP?
Pentru instalarea unei unități de petrol și gaze pe un site existent, fiecare P&ID (diagrama de conducte și instrumente) poate dura 2 sau 3 ore pentru a fi studiat. Pentru instalarea unei noi unități importante în cadrul unei rafinării deja existente sau pe partea superioară de pe o platformă offshore, pot fi necesare de la 6 până la 8 săptămâni.

Ne puteți sfătui ce tipuri de studiu de pericol și de evaluare a riscurilor sunt necesare pentru proiectul nostru și locația noastră?
Da, putem oferi sfaturi cu privire la cerințele legislative, modificările legislative și respectarea bunelor practici în majoritatea părților ale lumii.