Managementul rapoartelor de siguranță

Managementul & revizuirea rapoartelor de siguranță

Rapoarte de siguranță pentru instalațiile industriale.

PROVOCĂRILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de operator de instalații industriale, trebuie să vă asigurați că instalațiile pe care le folosiți sunt sigure și nu vă expun angajații sau afacerea în mod direct și indirect la niveluri de risc innaceptabile. Profilul de risc se poate schimba în timp din cauza unor factori precum modificările exercitate asupra instalațiilor, impactul vârstei asupra condițiilor de funcționare și achiziționarea noilor echipamente. Autoritățile de reglementare și alte părți interesate solicită operatorilor să justifice funcționarea continuă a unei instalații prin intermediul rapoartelor de siguranță. 

CUM VĂ PUTEM AJUTA NOI

Susținem clienții să adopte abordarea rapoartelor de siguranță. Ceea ce ne recomandă sunt operatorii internaționali de petrol și gaze, care au recunoscut independent beneficiile abordării și au introdus voluntar sisteme de raportare a siguranței în operațiunile lor globale. 

Elaborarea și actualizarea documentelor de raportare privind siguranța sunt sarcini care primesc input-uri din partea unor ingineri și tehnologi disciplinați care lucrează pentru operator ca personal calificat sau consultanți.

Este necesară abordarea întregului ciclu de viață pentru a acoperi toate notificările de proiectare, toate operațiunile care au loc, precum și revocarea sau eventualul abandon al proiectului.

Un raport de siguranță este conceput în baza a trei criterii principale de adecvare:

  • Identificarea pericolelor majore, evaluarea riscurilor și controlul acestora
  • Aplicarea sistemelor de management pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale de sănătate și siguranță
  • Expunerea modalităților de audit și raportare

În timpul examinării noastre, echipa de experți va evalua toate ipotezele de bază în ceea ce privește siguranța. Bureau Veritas ia în considerare, de asemenea, toate modificările relevante și noile cunoștințe în domeniu încă de la acceptarea și validarea acestora.

BENEFICII

  • Garantarea operării sigure pentru a vă proteja atât viața, cât și bunurile
  • Asigurarea integrității proiectării împotriva pericolului de accidente majore 
  • Demonstrarea conformității cu reglementările de siguranță și criteriile de evaluare ale riscurilor
  • Identificarea pericolelor în vederea prevenirii accidentelor majore
  • Suport de la o echipă calificată, cu o vastă experiență în pregătirea rapoartelor de siguranță
  • Abordarea parteneriatului care vă ghidează în fiecare etapă de pregătire a raportului de siguranță, pentru a fi prezentat organismelor de reglementare
  • Combinarea cunoașterii cerințelor legislative locale cu expertiza tehnică