Petrol & gaze

Petrol & gaze

Servicii de certificare a abilităților și calificărilor personalului

Jucătorii industriei petrolului și gazelor cer standarde ridicate în ceea ce privește siguranța și rentabilitatea. Ajutăm clienții din întregul lanț valoric să mențină o producție sigură și eficientă, minimizând riscurile și controlând costurile.

Cursuri privind Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva Machinery, Directiva privind echipamentele sub presiune- PED, ASME, formări privind standarde tehnice, reguli și reglementări de marcă, studii HAZID- HAZOP, cursuri de Operatori Bolted Joint, certificare IECEX, certificare operatori NDT- TOFD, PA-UT, formările în sistem de management al mediului, energiei, sănătate și securitate ocupațională, integrității activelor sunt printre cele mai importante direcții de dezvoltare.

Catalog training