Consultanță și sănătate la locul de muncă

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCĂ SSM-SU

Vă ajutăm să vă îndepliniți obligațiile legale, protejându-vă angajații, contractanții și vizitatorii de eventuale daune.

PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ DE CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE

Locul de muncă are o influență majoră asupra sănătății, a stării de bine, a moralului și productivității angajaților, precum și a vizitatorilor. Organizațiile devin din ce în ce mai conștiente de necesitatea de a se asigura că mediile și locurile de muncă sunt sigure și sănătoase și că îndeplinesc toate cerințele legale. De multe ori acest lucru necesită sprijinul consultanților externi în domeniul sănătății și securității.

Bureau Veritas Servicii este abilitat să desfășoare activități specifice Serviciul extern de prevenire și protecție, de către ITM București, având nr. 1361/PS/2022.

CARE SUNT ÎNDATORIRILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE?

Organizațiile, indiferent că aparțin sferei pubice sau private, sunt obligate prin lege să asigure:

 • Securitatea și sănătatea angajaților în toate aspectele legate de muncă;
 • Întocmirea documentelor pentru organizarea, planificarea, controlul, monitorizarea și revizuirea practicilor de sănătate și securitate în companie;
 • Realizarea evaluărilor de risc pentru toate pericolele semnificative și să asigure prevenirea acestora;
 • Informarea și instruirea angajaților.

BUREAU VERITAS servicii - EXPERȚI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LA LOCUL DE MUNCĂ

Prin intermediul echipei noastre interne de consultanți calificați, Bureau Veritas vă ajută să vă îndepliniți obligațiile legale privind sănătatea și securitatea, precum și cerințele agreate la nivel de companie sau grup de proveniență.

Delegați organizația Bureau Veritas ca persoană competentă în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă (așa cum este cerut de Reglementările din 1999 privind managementul sănătății și siguranței la locul de muncă), pentru ca dumneavoastră, angajații dumneavoastră, clienții și alte părți interesate să vă puteți pune încrederea într-o serie de standarde la nivel înalt.

SERVICIILE NOASTRE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ INCLUD:

 • Asigurarea bazei decizionale, prin propunerea de atribuții și responsabilitati;
 • Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor, conform cerințelor legale, precum și metodologiilor adoptate la nivel de companie;
 • Elaborarea documentației privind SSM (politici și proceduri, instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă, elaborarea și /sau actualizarea planului de prevenire și protecție);
 • Întocmirea planurilor de evacuare;
 • Semnalizarea zonelor de risc;
 • Consiliere și/sau întocmire fișe individuale de instruire, atât SSM cat si PSI;
 • Elaborarea tematicii instruirilor periodice, efectuarea instruirii introductive generale în domeniul securității și sănătății în muncă și asigurarea testării anuale a salariaților;
 • Organizarea apărării împotriva incendiilor;
 • Întocmirea fișei obiectivului;
 • Întocmirea planurilor de evacuare;
 • Tematici de instruire a salariaților pe linia de apărare împotriva incendiilor;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.
 • Consultanță în vederea aprovizionării cu stingătoare/ hidranți/ bile decorative stingere incendii/ sprinklere;
 • Efectuarea simulărilor și a exercițiilor practice de evacuare;
 • Cercetarea accidentelor de muncă, în conformitate cu cerințele legale, precum și cu metodologiile de companie ( investigarea incidentelor prin aplicarea 5 WHY, Root cause analysis etc);
 • Asistență și reprezentare în față autorităților, precum și consultanță privind realizarea măsurilor propuse în urmă controalelor;
 • Întocmirea programelor de audit intern și/sau realizarea acestora, realizarea de vizite și inspecții în locațiile de producție și desfășurare activitate, realizarea de planuri de remediere în urma acestora;
 • Realizarea de instruiri/ informări și consultări atât ale salariaților cât și a reprezentanților acestora dar și ai angajatorului;
 • Consultanță cu privire la dotarea unității cu materialele necesare unei activități cât mai sigure: echipament individual de protecție, echipament individual de lucru, măsuri prim-ajutor, conform HG nr. 1048/2006;
 • Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Organizarea Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă la unitățile cu mai mult de 50 de salariați.

BENEFICII

 • Primiți suport flexibil de consultanță în toate aspectele SSM-SU pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră individuale;
 • Reduceți riscul de litigii și evitați procedurile judiciare costisitoare;
 • Sporiți moralul intern, contribuiți la asigurarea conformității și la îmbunătățirea continua, ajutați afacerea, demonstrându angajamentul față de sănătate și securitate la locul de muncă;
 • Îmbunătățiți reputația companiei;
 • Colaborați cu o echipă profesionistă de consultanți care lucrează conform celor  mai noi standarde și prevederi legislative;
 • Obțineți soluții flexibile de instruire prin intermediul unei game largi de opțiuni de predare și învățare.

Solicită mai multe informații: https://www.bureauveritas.ro/formular-de-contact

Sau scrie-ne la: office.romania@bureauveritas.com

Nota: Serviciile detaliate anterior sunt dezvoltate și prestate în România de Bureau Veritas Servicii, membra a Grupului Bureau Veritas.

Bureau Veritas este lider global în testare, inspecție și certificare (TIC) și are peste 190 de ani de experiență, ceea ce înseamnă că vă putem ajuta și în alte domenii ale afacerii dumneavoastră, dacă este necesar.

Contactează echipa noastră de auditori

Apasă aici