Termeni și Condiții

Utilizarea site-ului web: site-ul web poate furniza informații despre compania Bureau Veritas, produsele și servicii sale ("conținutul"). Utilizatorul va accesa site-ul web numai în scop personal. Conținutul este protejat de drepturi de proprietate intelectuală care aparțin Bureau Veritas/afiliaților săi/celor care sunt licențiați Bureau Veritas sau afiliaților săi. În consecință, orice reproducere totală sau parțială, reprezentare, extragere, modificare, diseminare sau exploatare a site-ului web sau a oricăruia dintre elementele conținutului (cum ar fi texte, imagini, fotografii, grafică, date, arhitecturp, cod sursă, software și baze de date), pe orice suport este strict interzis, cu excepția cazului în care se obține autorizarea prealabilă în scris a Bureau Veritas sau afiliaților săi. În plus, în niciun caz consultarea site-ului web nu poate fi interpretată ca un transfer, licență sau autorizație de reutilizare a conținutului în scopuri comerciale. 

Bureau Veritas are dreptul să modificare conținutul în orice moment, fără o notificare prealabilă. 

Utilizatorului îi este strict interzis să: 

  • deterioreze, să descarce neautorizat sau să producă atacuri DDoS, să deturneze conținutul, să încerce să ocolească sau să deterioreze dispozitivele de securitate, phishing, sau introduceri frauduloase în infrastructura Bureau Veritas etc;
  • deterioreze integritatea sau disponibilitatea site-ului web și/sau a intereselor, reputației și/sau drepturilor exclusive ale Bureau Veritas; 
  • transmită sau să dezvăluie prin intermediul site-ului web ilegal, contrar ordinii publice, informații defăimătoare; 

Accesul și utilizarea site-ului web se încheie în cazul în care utilizatorul nu respectă acești termeni de utilizare. 

Disponibilitate: Site-ul funcționează 24/24 ore și 7/7 zile. Cu toate acestea, dacă apare un eveniment de forță majoră, site-ul web este supraîncărcat sau indisponibil din cauza rețelelor de comunicații electronice, accesul la întregul sau la o parte a site-ului web poate fi încetinit sau întrerupt. Mai mult, Bureau Veritas poate derula o întreținere corectivă sau preventivă pe site-ul web sau în facilitățile de găzduire. În consecință, Bureau Veritas nu garantează disponibilitatea sau accesul continuu la site-ul web.

Mărci comerciale: Marca comercială și sigla „Bureau Veritas” sau orice alte nume/mărci înregistrate sub care Bureau Veritas sau filialele sale își desfășoară activitatea sunt proprietatea exclusivă a Bureau Veritas sau a afiliaților săi. Orice utilizare sau reproducere de către Utilizator este strict interzisă fără autorizarea prealabilă scrisă obținută de la Bureau Veritas sau de la afiliații săi.

Răspundere: Conținutul accesibil prin intermediul site-ului web este furnizat „așa cum este/standard” de către Bureau Veritas sau afiliații săi. Bureau Veritas sau afiliații săi, după caz, renunță la orice garanție, fie ea expresă sau implicită, cu privire la relevanța, actualitatea, caracterul complet sau utilizarea informațiilor de către Utilizator pentru un anumit scop. Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea conținutului disponibil gratuit pe site. Bureau Veritas și afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune directe sau indirecte (inclusiv, dar fără a se limita doar la pierderea financiară, pierderea comercială, pierderea de profit, pierderea de funcționare, pierderea de programe sau pierderea de date), rezultate din utilizarea site-ului web și a informațiilor conținute de acesta. Bureau Veritas și afiliații săi nu vor fi răspunzători în caz de infectare cu viruși informatici, a potențialelor programe malware apărute sau a spam-ului rezultat din consultarea site-ului web.

Legături hipertext: Site-ul web de față poate include legături hipertext către site-uri web ale unor terțe părți. Bureau Veritas nu are mijloace de a controla conținutul unor astfel de site-uri terțe care redirecționează vizitatorii către alte site-uri necunoscute și, prin urmare, își declină orice responsabilitate față de conținutul acestora. Jurisdicție și lege aplicabile: Toate litigiile legate de site-ul web și conținutul acestuia vor fi trimise instanțelor din Nanterre, Franța și reglementate de legislația franceză.

Credit Fotografii:  Biblioteca Bureau Veritas

Răspundere: Toate informațiile accesibile prin intermediul Site-ului sunt furnizate „ca atare”. Bureau Veritas nu oferă garanții, explicite sau implicite, și nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea acestor informații. În plus, Bureau Veritas nu oferă nicio garanție cu privire la relevanța, actualitatea, întregimea sau adecvarea informațiilor publicate pentru nevoile Utilizatorului. Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea informațiilor disponibile gratuit pe Site. Bureau Veritas nu are nicio răspundere pentru orice prejudiciu, direct sau indirect (în special orice pierdere financiară, comercială, de programe sau date), care ar putea fi suferit de un Utilizator sau de un terț ca urmare a utilizării Site-ului și a informațiilor conținute de acesta. În plus, Bureau Veritas își declină orice răspundere în cazul apariției virușilor, programelor malware sau spam rezultate din consultarea Site-ului. Site-urile din afara Grupului Bureau Veritas care au un link hypertext către Site nu se află sub controlul Bureau Veritas, care, prin urmare, își declină orice responsabilitate pentru conținutul acestora. Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea lor.

Puterea de jurisdicție și legea aplicabilă: Toate litigiile legate de Site și conținutul acestuia vor fi sesizate curților și tribunalelor din Nanterre, Franța și guvernate de legea franceză.