Sisteme de management ISO

Sisteme de management ISO

Satisfacerea cerințelor multiplelor sisteme de management, menținând în același timp productivitatea și profitabilitatea, poate prezenta provocări reale.

Echipa noastră din Departamentul de Certificare se mândrește cu expertiza pe care o deține pentru a efectua audituri independente de la terți și pentru a furniza certificări în conformitate cu o gamă largă de standarde, inclusiv audituri ale sistemului de gestionare la distanță. 

Calitate 

Punctați pe satisfacerea clienţilor şi performanţei companiei dumneavoastră, printr-un Sistem de Management al Calităţii certificate ISO 9001.

Mediu 

Respectați reglementările stricte şi nevoile consumatorilor dumneavoastră, demonstrându-vă angajamentul față de reducerea impactului asupra mediului și consumul de resurse, cu ajutorul certificării ISO 14001.

Sănătate şi siguranţă 

Demonstrați-vă capacitatea de a gestiona problemele şi a preveni riscurile de sănătate şi siguranţă ale tuturor angajaţilor şi părţilor interesate ale companiei dumneavoastră, prin intermediul certificării ISO 45001.

Managementul energiei

Îmbunătățiți eficiența energetică, controlați-vă costurile, optimizați consumul și reduceți emisiile de gaze cu efect de seră prin monitorizarea proceselor de producție, cu ajutorul certificării ISO 50001.

Responsabilitate socială 

Întăriți-vă credibilitatea, evidențiați responsabilitatea socială a companiei dumneavoastră şi oferiți încredere tuturor părților interesate prin certificarea SA8000.

Sisteme integrate de management 

Punctați pe eficienţa generală a companiei dumneavoastră. Abordați într-o manieră integrată cerinţele multiplelor scheme, optimizând atât costurile cât si auditurile de conformitate.

Premiul de responsabilitate 

Evidențiați-vă angajamentul prin recunoaşterea noastră dedicată companiilor, cu multiple certificări ale Sistemelor de Management al Calităţii, Mediului, CSR.