Echipamente sub presiune

Certificare Produse În Domeniul Directivei PED - 2014/68 / UE

Certificarea echipamentelor sub presiune care intră pe piaţa comunităţii europene în domeniul reglementat de DIRECTIVA PED - 2014/68 / UE, transpusă în legislația naională prin HG 123/2015.

PROVOCAREA

Cunoașterea, gestionarea și demonstrarea cerințelor de reglementare necesare pentru comercializarea produselor unei companii sunt primele chei pentru a asigura accesul pe piață.

La nivel european, există o serie de cerințe pentru comercializarea și punerea în funcțiune a echipamentelor industriale. Primul depozitar al acestor obligații este producătorul. De la proiectare și fabricație, de fapt, echipamentul trebuie să asigure respectarea cerințelor de siguranță astfel încât, dacă sunt instalate corect, să fie întreținute în condiții de eficiență și utilizate în conformitate cu destinația lor, sănătatea și siguranța persoanelor. Elementul de garanție în acest sens este Marcajul CE.

În domeniul echipamentelor sub presiune, pentru a putea afișa marcajul CE, echipamentele și subansamblele trebuie să fie supuse unei proceduri de verificare a respectării cerințelor directivei PED (Directiva privind Echipamentele sub Presiune 2014/68 / UE) pe baza unor specificații diferite în funcție de categoria de risc, de către un organism notificat.

Directiva PED impune Marcajul CE pentru introducerea unor astfel de echipamente pe piața comunității europene. Noua directivă PED, directiva echipamentelor sub presiune 2014/68/UE, înlocuiește directiva 97/23/CE.

NOUTĂŢILE INTRODUSE

Principala diferență se referă la clasificarea fluidelor.

Vechea directivă a urmat o clasificare în conformitate cu directiva 67/548/CEE, care a fost înlocuită prin regulamentul CE 1272/2008 (CLP) la 01/06/2015.

Diferențierile vizează o definire mai bună a rolurilor operatorilor economici implicați și unele modificări ale denumirii modulelor referitoare la procedurile de conformitate.

ADOPTAREA  DIRECTIVEI

Transpunerea directivei 2014/68 / UE a fost împărțită în două etape:

 • până la 28 februarie 2015, trebuiau aplicate dispozițiile legislative referitoare la clasificarea fluidelor în articolul 13
 • până la 18 iulie 2016, prevederile referitoare la celelalte articole.

Aplicarea noii directive a devenit obligatorie începând cu 19 iulie 2016.

SOLUȚIA

Bureau Veritas Romania este acreditată, în conformitate cu cerințele SR EN ISO/CEI 17065:2013 si este competentă să realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformității prevăzute de HG 123/2015, care transpune Directiva PED 2014/68/UE. Bureau Veritas Romania funcționează ca organism notificat 2295, în virtutea autorizației emise de Ministerul Economiei, încă din anul 2011.

Verificarea conformității efectuată de Bureau Veritas, o garanție recunoscută internațional, devine un instrument pentru monitorizarea riscurilor și îmbunătățirea performanței producătorilor de echipamente sub presiune. 

În conformitate cu directiva echipamentelor sub presiune PED 2014/68/EU, "organismele notificate" sunt organisme desemnate (printr-o scrisoare de notificare) de către autorităţile relevante să efectueze evaluarea conformităţii şi alte proceduri prevăzute în directivă în ceea ce priveşte echipamentele sub presiune şi ansamblurile acestora. 

Bureau Veritas România este notificată pentru servicii de evaluare a conformităţii, pentru următoarele proceduri de evaluare a conformității (articolul 10 şi anexa III): 

 • Controlul intern al producției plus verificări ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii (modul A2) 
 • Examinarea UE de tip  - tip de producție- (modul B 3.1); 
 • Examinarea UE de tip – tip de proiect - (modul B 3.2); 
 • Conformitatea cu tipul, bazată pe controlul intern al producției, plus verificări ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii (modul C2); 
 • Conformitatea cu tipul, bazată pe asigurarea calității procesului de producție - (modul D);  
 • Asigurarea calității procesului de producție - (modul D1);  
 • Conformitatea cu tipul, bazată pe asigurarea calității echipamentelor sub presiune - (modul E); 
 • Asigurarea calității la inspecția și încercarea echipamentului finit sub presiune - (modul E1) ; 
 • Conformitatea cu tipul, bazată pe verificarea echipamentelor sub presiune - (modul F); 
 • Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs (modul G); 
 • Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității (modul H); 
 • Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității, plus examinarea proiectării (modul H1); 
 • Aprobarea procedeelor de lucru pentru asamblari nedemontabile pentru echipamentele sub presiune din categoriile II,III și IV (anexa I, § 3.1.2); 

 
Notă: evaluarea specială de materiale (anexa I, § 4.2.c) este acoperită de notificarea pentru modulele relevante.
 

Schema EVA (Emitere - Validare - Autentificare) descrie circuitul documentelor de evaluare a conformității, corespunzător celor trei etape ale procesului de certificare, și anume:

Image
Schema EVA

FIȘE TEHNICE PENTRU SERVICII

DE CE  SĂ ALEGEŢI BUREAU VERITAS?

LEADERSHIP

Bureau Veritas, fondat în 1828, este lider global în Testare, Inspecție și Certificare (TIC), furnizând servicii și soluții inovatoare pentru a ajuta clienții să facă față provocărilor tot mai mari ale calității, siguranței, protecției mediului și responsabilității sociale.

Bureau Veritas este recunoscut și acreditat de marile organizații naționale și internaționale și este prezent în peste 140 de țări prin intermediul rețelei sale de peste 1.400 de birouri și laboratoare.

În fiecare zi, peste 75.000 de angajați, deservesc peste 400.000 de clienți din întreaga lume. 

Misiunea Grupului este de a reduce riscurile clienților, de a-și îmbunătăți performanța și de a-i ajuta să inoveze pentru a face față provocărilor pietei, beneficiind de expertiza de renume, precum și imparțialitatea, integritatea și independența sa. 

În România, Bureau Veritas este prezentă din anul 1960, ca societate de clasificare navală, extinzându-și domeniul de activitate prin asimilarea altor tipuri de servicii. În momentul de față, societatea este prezentă pe întreg teritoriul național, cu 6 birouri și 150 de angajați. Acitivtățile de certificare de produse sub directiva PED se desfășoară în birourile din București și Ploiești, prin personal competent, înalt calificat, pentru toate domeniile acreditate. 

Bureau Veritas Romania a contribuit la crearea încrederii între companii, autorități publice și consumatori .

Scopul principal al Bureau Veritas Romania este acela de a furniza clienților servicii de evaluare a conformității pentru domeniile pentru care este notificat (echipamente sub presiune și/sau competențele personalului supus certificării) .

Pentru a satisface cerințele pentru independență și obiectivitate, un organism de certificare trebuie să asigure toate părțile interesate că serviciile pe care le îndeplinește sunt imparțiale și că toate informațiile colectate în cadrul acestor servicii sunt menținute în cea mai strictă confidențialitate. 

Bureau Veritas Romania recunoaște aceste cerințe transpuse în Codul de Etică și în Declarația de Politică în domeniul calității, asumată de managementul de la cel mai înalt nivel și de întregul personal. 

FAQ - Întrebări frecvente 

1. Cum pot accesa serviciile Bureau Veritas ROMÂNIA, referitoare la serviciile de certificare produse sub directiva PED?

Pentru a solicita informații despre serviciile Bureau Veritas România în domeniul industrial, vă rugăm să ne transmiteți o cerere de ofertă la oricare dintre următoarele adrese :

București:
Str. Splaiul Unirii nr. 165, TN Offices, Clădirea 3, Aripa B, Etaj 5, Sector 3, Cod poștal 030 133, București, România
Tel : +4 021 315  3989 
Email : office.romania@bureauveritas.com 

2. Cum se DESFĂȘOARĂ procesul de certificare produse sub Directiva PED?

Procesul de certificare este descris în procedura

RO-IND-LTI-018_PED „Reguli generale de certificare”.

3. Care sunt MODALITĂȚILE de tratare a RECLAMAȚIILOR, apelurilor ȘI disputelor?

Modul în care sunt înregistrate și procesate reclamațiile și apelurile transmise de la clienţii Bureau Veritas România asupra deciziilor luate în procesul de evaluare a certificării produselor și certificării persoanelor, precum și a eventualelor dispute generate între părți este descris în procedura

RO‐IND ‐LTI‐02 „Tratare a reclamatiilor, apelurilor si disputelor”. 

Apelurile, reclamațiile și disputele se pot sesiza la adresele locațiilor din Ploiești sau București.