Sanatate

Sănătate

Prin servicii de audit, inspecție și certificare, ne oferim ca parteneri strategici în managementul riscului și optimizarea proceselor pentru companiile din sectorul sănătății.

Oferta noastră răspunde nevoilor multor părți interesate din lumea sănătății:

  • Pacient - Serviciile noastre au drept scop protejarea căilor clinice adecvate și sigure, integrând garanția respectării reglementărilor naționale cu principiile managementului guvernanței clinice și cu cele mai avansate standarde internaționale care vizează excelența.
  • Operatori - Acordăm o atenție deosebită motivației personalului, pregătirii și creșterii operatorilor, în ceea ce privește profesionalismul, actualizarea și comunicarea. Suntem conștienți că motivarea personalului generează beneficii în relația cu pacientul și în serviciile oferite. Toate acestea se traduc prin căi de spitalizare mai sigure.
  • Direcția strategică - Ajutăm managementul să se familiarizeze cu întreaga organizație, în atingerea obiectivelor de eficacitate, eficiență și a adecvării într-un mod excelent, la toate nivelurile și în toate domeniile. Oferim servicii pentru identificarea și menținerea riscurilor sub control constant și reducerea accidentelor, pentru a răspunde obligațiilor legislative și pentru a îmbunătăți performanțele companiei.
  • Comunitate - Serviciile noastre generează o valoare adăugată pentru comunitatea în ansamblu: cetățeanul individual este protejat în calea sa în cadrul companiilor spitalicești, instituțiile au garanția respectării reglementărilor naționale și internaționale, toate părțile interesate sunt conștiente de angajamentul structurii în atingerea standardelor de înaltă calitate și siguranță.

Servicii de certificare a abilităților și calificărilor personalului

Sectorul sănătății se caracterizează prin situații critice și management complex. Scopul serviciilor noastre este de a transforma aceste probleme critice în momente de creștere, în beneficiul pacienților / utilizatorilor și al părților interesate. Răspunsul la aceste situații devine un instrument pentru îmbunătățirea continuă și de durată a practicilor de operare, a practicilor companiei și a performanței.

Cursurile Bureau Veritas doresc să ofere organizațiilor un instrument suplimentar de reflecție și analiză care să le permită să facă față provocărilor pe care sectorul le impune cu o pregătire din ce în ce mai mare in domeniul calitatii, dispozitivelor medicale, practicilor comportamentale.

Catalog training

Contactați-ne pentru mai multe informații