Cine suntem

BUREAU VERITAS ÎN ROMÂNIA

 

CU CE NE OCUPĂM:

TESTARE, INSPECȚIE & CERTIFICARE

Bureau Veritas România este o companie a grupului Bureau Veritas.

Reducem riscurile și îmbunătățim performanța clienților noștri, în termeni de calitate, sănătate, siguranță, protecția mediului și responsabilitate socială. 

Image
Bureau Veritas în România - Conduși de societate

Grupul Bureau Veritas, cu sediul central la Paris, este lider mondial în servicii de control, verificare şi certificare pentru Calitate, Mediu, Sănătate, Siguranţă şi Responsabilitate Socială QHSE-SA.

Fondată în 1828, compania sprijină clienţii în atingerea performanţei prin servicii şi soluţii inovatoare care vizează certificarea faptului ca produsele, structurile şi procesele lor corespund standardelor şi regulamentelor în domeniul Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii, Mediului şi Responsabilitate Socială  QHSE-SA.

Bureau Veritas îşi traduce propriile competențe tehnice printr-o gamă bogată de servicii ce depăşesc simpla verificare a respectării reglementărilor având ca scop final reducerea riscului, îmbunătăţirea performanţei şi promovarea dezvoltării durabile. 

Grupul Bureau Veritas îşi bazează reputaţia consolidată pe seriozitate si competenţă tehnică, pe valori ca integritatea şi etica, imparţialitatea, orientarea către clienţi şi siguranţa la locul de muncă.

Bureau Veritas este o organizaţie recunoscută şi acreditată de cele mai importante organizaţii naţionale si internaţionale.

Grupul în România

1820prezenţă continuă în ţară
5birouri si 2 laboratoare: pe tot teritoriul naţional
150angajaţi
1000 clienţi

Atuuri

 • Rețea internațională eficientă

  Combinaţie unică de prezenţă locală şi internaţională
  Furnizare eficientă de servicii
  Reactivitatea puternică în dezvoltarea de noi abilităţi

 • Brand şi reputaţie

  Un renume şi un brand puternic, construit în peste 190 de ani de activitate

 • Personal calificat

  Competenţă tehnică solidă
  Anteprenoriat şi orientare către client

 • Experienţă recunoscută

  Gamă largă de acreditări
  Cunoaşterea aprofundată a contextului legislativ, a schemelor şi standardelor de referinţă
  O largă cunoaştere a sectoarelor de piaţă

 • Portofoliu bogat de servicii

  Acoperirea completă QHSE
  Posibilitatea de vânzare încrucișată

EXIGENȚELE CLIENTULUI

• Obţinerea şi menţinerea licenţei de funcţionare
• Asigurarea respectării reglementărilor şi standardelor
• Reducerea riscurilor în timpul producţiei sau construcţiei pentru întreg ciclu de viaţă al produselor, bunurilor 
• Reducerea costurilor de întreţinere
• Atestarea şi gestionarea impactului propriei activităţi 
• Contribuţia la dezvoltarea durabilă 
• Respectarea cerinţelor tehnice 
• Asigurarea performanţei şi fiabilităţii optime a instalaţiilor echipamentului, proceselor
• Accesul deschis la pieţele internaţionale ale produselor sale
• Monitorizarea performanţei şi calitaţii produselor şi proceselor
• Protejarea brandului
• Asigurarea un avantaj competitiv prin certificare
• Identificarea şi împărtăşirea celor mai bune practici 
• Dezvoltarea de competenţe tehnice pentru resursele dumneavoastră

Image
Referințe

ÎN ROMÂNIA, GRUPUL BUREAU VERITAS ESTE PREZENT CU: 

Bureau Veritas SRL, ca parte a Grupului Bureau Veritas, are organizată activitatea în cinci divizii : Marină, Industrie (IND), Clădiri & Infrastructură (B&I), Certificare Sisteme de Management (CER), Commodities (CTD) : Servicii Guvernamentale&Comerț Internațional&Inspecții Bunuri de Larg Consum & Testare cereale (GSIT&CPS IAA&AGRI), Laborator testări fizico chimice produse petroliere & Inspecții (OPT), Inspecții minerale și fertilizatori (MMT&FERT), fiind specializată în urmatoarele tipuri de servicii:

 •  Marină (clasificare / certificare și inspecții pentru construcții nave noi și nave în serviciu, certificare materiale și echipamente navale, avizări proiecte construcții navale și echipamente navale, asistență tehnică și consultanță);
 • Industrie : Evaluarea conformității echipamentelor industriale, Certificare personal, Inspecții de terță și secundă parte, Expertize tehnice, Inspecții în servicii;
 • B&I :  Servicii de bază Bureau Veritas (Control Tehnic în Construcții pentru asigurare decenală conform legislației franceze – NF P03-100; Audituri tehnice de terță / secundă parte pentru construcții; Evaluarea stării tehnice a construcțiilor; Evaluare tehnică a carților construcțiilor; Inspecții de verificare a conformității lucrărilor executate; Asistență în timpul proiectării; Verificare de  terță parte a proiectelor pentru construcții; Evaluarea calității / Controlul Calității;
 • Certificare Sisteme de Management : Certificare Sisteme de Management, Audituri de secundă parte;
 • GSIT&CPS IAA& AGRI :  Inspecții înainte de expediere și la livrare, Comerț Internațional, Inspecții calitative și cantitative ale mărfurilor, Inspecții bunuri de larg consum, produse agroalimentare, Testarea în laboratoarele proprii – Constanta și Galati- a cerealelor;
 • OPT :  Inspecții cantitative și calitative ale produselor petroliere și petrochimice, testarea produselor petroliere, apelor epurate, apelor de proces, agenților chimici la locul de muncă și emisiilor, în cadrul rafinăriei Petrobrazi;
 • MMT&FERT :  Inspecții metale și mineralelor și îngrașăminte.

Bureau Veritas Servicii SRL, ca parte a Grupului Bureau Veritas, are organizată activitatea în urmatoarele  divizii : HSSE, Instruire, Consultanță fiind specializată în urmatoarele tipuri de servicii :

 • HSSE

a) Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor H&S, elaborarea planurilor de măsuri, elaborare proceduri si instrucțiuni, evaluarea cunoștințelor, monitorizarea sistemelor și echipamentelor de protecție, investigarea incidentelor etc. conform descrierii autorizației ca furnizor extern de servicii H&S conform legislației române;

b) Inspecții H&S pe șantiere (Servicii în conformitate cu legislația națională în construcții -Coordonator ssm șantiere mobile etc);

c) Evaluarea subcontractorilor

d) IND Evaluare voluntară (cum ar fi evaluări ATEX) și evaluarea riscurilor conform Directivei Mașini în domeniul voluntar,

 • Asistență pentru managementul proiectelor și servicii în conformitate cu legislația națională în construcții; Verificări pentru construcții și instalații de construcții aflate în exploatare; Dirigenție de șantier; Verificări de proiecte  cu verificatori atestati; Expertize cu experți atestați;
 • Instruire
 • Consultanță