Notă informativă

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate de Bureau Veritas S.R.L., având sediul social la Splaiul Unirii 165, TN Offices, Clădirea 3, Aripa B, Etaj 5, Sector 3, Cod Poștal 030133 și sunt supuse prelucrării computerizate pentru a vă răspunde la întrebări. Unde este necesar, pentru a vă conecta cu serviciile relevante și în scopuri legate de statistică, vă vom trimite rapoarte de estimare atunci când solicitați acest lucru, în conformitate cu Consimțământul pe care ni l-ați oferit - în vederea procesării cererii dvs., în conformitate cu execuția unui contract - pentru a vă furniza informațiile solicitate îdespre contractul dintre dvs. și Bureau Veritas & în interes legitim - pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine nevoile și așteptările utilizatorilor noștri și, prin urmare, să ne îmbunătățim serviciile.

Datele dvs. personale sunt destinate Bureau Veritas și oricărui membru al Grupului Bureau Veritas și de furnizorii de servicii de încredere care acționează ca subcontractanți (adică procesatori de date), care vor efectua anumite servicii necesare în scopurile indicate mai sus în numele nostru (servicii de marketing, servicii de găzduire, întreținerea bazelor de date etc.). Acestea vor fi păstrate atât timp cât este necesar în scopul prelucrării pentru care au fost colectate. Cu toate acestea, putem păstra datele dvs. pentru o perioadă mai lungă de timp, conform aplicării dispozițiilor legale sau de reglementare specifice și / sau pentru a respecta termenele de prescripție aplicabile.

Pentru a determina perioada de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal, utilizăm în special următoarele criterii:

În cazul în care vă abonați la un serviciu, păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe toată durata relației noastre contractuale și apoi în conformitate cu termenul de prescripție. În cazul în care ne contactați pentru o anchetă, vă păstrăm datele personale pe durata necesară procesării anchetei. În cazul în care ați consimțit să faceți marketing direct, păstrăm datele dvs. personale până când vă dezabonați sau ne cereți să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără interacțiune activă cu noi) definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.

Câmpurile marcate cu un asterisc trebuie completate. În caz contrar, Bureau Veritas S.R.L. nu va putea răspunde la solicitarea dvs. sau nu vă va furniza informațiile solicitate.

În conformitate cu Legea nr. 190 din 2018 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016, aveți dreptul de a accesa, rectifica și șterge orice date cu caracter personal care vă privesc, precum și dreptul de a limita prelucrarea, dreptul de a vă opune prelucrării sau dreptul la vă decide asupra portabilității datelor dvs. personale. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment conectându-vă la site-ul https://personaldataprotection.bureauveritas.com și debifând caseta dedicată colectării consimțământului dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul de a stabili orientările generale și specifice care definesc modul în care intenționați să vă exercitați aceste drepturi după și în cazul decesului dumneavoastră. Vă puteți exercita drepturile prin e-mail la următoarea adresă: https://personaldataprotection.bureauveritas.com

În cele din urmă, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care dumneavoastră doriți să faceți acest lucru.