Testarea & inspecția punctelor de încărcare pentru mașinile electrice

Testarea & inspecția punctelor de încărcare pentru mașinile electrice

Gestionați-vă obligațiile EAWR prin intermediul inspecției și testării periodice a punctelor și instalațiilor de încărcare electrică.

Odată cu creșterea numărului de vehicule electrice în întreaga lume, dar și în România, crește și numărul de puncte de încărcare electrică pentru automobile. Din ce în ce mai multe organizații instalează puncte de încărcare EV la sediul lor, instalații care necesită inspecții și testări periodice pentru a le fi garantată siguranța.

La fel ca orice instalație electrică fixă, deținătorii serviciilor sunt obligați în conformitate cu Regulamentele privind electricitatea la locul de muncă 1989 (EAWR) să asigure securitatea punctelor de încărcare. Aceasta include întreținerea sistemelor de vehicule electrice pentru a preveni, în măsura în care este realizabil, orice pericol pentru angajați, vizitatori sau alte persoane.

ASIGURAȚI SECURITATEA PUNCTELOR DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNCĂRCARE ELECTRICĂ CU AJUTORUL BUREAU VERITAS

Cu ajutorul echipei noastre dedicate de experți în electricitate, vă oferim sprijin prin intermediul programelor de inspecție și testare ale punctelor de încărcare EV pentru a garanta astfel siguranța și conformitatea, cu referință la EAWR și alte documente asociate.

Este important să gestionați siguranța și conformitatea infrastructurii dumneavoastră de încărcare EV pe tot parcursul ciclului său de viață. Aceasta va include gestionarea managementului H&S al punctului de încărcare de la instalare la gestionarea sa zilnică, până la evaluarea riscului de siguranță la incendiu atunci când este montat. Echipele de experți Bureau Veritas din toate specialitățile vă pot sprijini pe tot parcursul întregului proces.

PUNCTE DE ÎNCĂRCARE ELECTRICĂ: OFERTA NOASTRĂ DE SERVICII

Ținând cont de faptul că punctele de încărcare și stațiile EV sunt active de utilizare ridicată, instalate adesea în exterior și, prin urmare, vulnerabile la deteriorarea mecanică și la factorii de mediu, recomandăm inspecții formale periodice și testări anuale ale vehiculelor electric, printr-o serie robustă de verificări pentru utilizatorii zilnici.

Oferta noastră de servicii complete pentru inspecția și testarea vehiculelor electrice acoperă următoarele:

  • Project Management;
  • Reglementările în vigoare;
  • Securitatea & siguranța;
  • Valabilitatea;
  • Performanța.

AVANTAJELE COLABORĂRII CU BUREAU VERITAS PENTRU TESTAREA ȘI INSPECȚIA PUNCTELOR DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE 

  • Servici de nspecție și testare efectuate de unul dintre liderii globali în testare, inspecție și certificare;
  • Mențineți respectarea legislației privind siguranța electrică și securitatea la locul de muncă;

  • Identificați defecțiunile timpuriu și astfel asigurați longevitatea și siguranța activelor dumneavoastră;

  • Aveți acces la o gamă completă de servicii fixe de testare și inspecție electrică din partea specialiștilor Bureau Veritas.