Sănătate și securitate la locul de muncă

SERVICII SĂNĂTATE ȘI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCĂ 

Protejați bunăstarea angajaților, vizitatorilor și clienților dumneavoastră. 

 

Importanța sănătății și siguranței la locul de muncă este o datorie și o responsabilitate morală a companiei. De asemenea, este importantă deoarece protejează bunăstarea angajaților, a vizitatorilor și clienților acesteia. 

IMPORTANȚA SĂNĂTĂȚII ȘI Securității LA LOCUL DE MUNCĂ 

Sănătatea și securitatea la locul de muncă devin subiecte din ce în ce mai importante, în contextul în care, la nivel european, 3 400 de oameni mor în accidente de muncă, România aflându-se pe locul 4 al statelor cu cele mai multe accidente de muncă mortale. Mai mult, peste 2 milioane de angajați suferă din pricina bolilor dobândite și agravate la locul de muncă.

Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă nu reprezintă doar o datorie a angajatorilor față de aceștia și o modalitate prin care încrederea în organizații crește, ci mai mult decât atât, reprezintă o manieră prin care productivitatea și calitatea produselor sunt îmbunătățite considerabil. 

REGLEMENTĂRILE ȘI LEGISLAȚIA SĂNĂTĂȚII ȘI SIGURANȚEI LA LOCUL DE MUNCĂ

Legea 319 din 2006 privind "Securitatea și sănătatea în muncă" se aplică tuturor angajatorilor, angajaților, lucrătorilor independenți, și, în anumite circumstanțe, chiar și publicului larg, fiind valabilă la nivelul tuturor sectoarelor de activitate, publice, din sfera publică dar și din cee privată.Legea nr. 319 din 2006 stabilește principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor.

Actul responsabilizează angajatorul în vederea protejării angajaților săi și a publicului aflat în câmpul muncii. Angajații au, de asemenea, responsabilitatea de a ține cont de reglementările privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, iar principala atribuție de a-i notifica pe aceștia periodic cu privire la ultimele noutăți revine angajatorului. 

BUREAU VERITAS Servicii- EXPERȚI ÎN SĂNĂTATE ȘI Securitate LA LOCUL DE MUNCĂ

Bureau Veritas doreste să vină în sprijinul organizației din care dumneavoastră faceți parte, prin oferirea de Servicii personalizate nevoilor proprii, asigurându-se că respectati în permanență reglementări legale relevante din domeniu, cerințele standardelor aplicabile, precum și alte cerințe specifice ale altor părți interesate, reducând totodată riscul de litigii și evitând procedurile judiciare costisitoare în care ați putea fi implicați.

Ca partener de încredere, Bureau Veritas Servicii oferă soluții care merg dincolo de simpla respectare a reglementărilor și standardelor, reducând riscurile, îmbunătățind performanța și promovând încrederea, pe măsură ce vă demonstrați angajamentul față de problemele de sănătate și securitate la locul de muncă.

Departamentul dedicat Controlului Riscurilor al Bureau Veritas Servicii este specializat în Due Diligence Tehnic și de Mediu, evaluări la nivel de active și echipamente, servicii HSE și multe alte servicii tehnice legate de organizații, activități și active.

SERVICIILE NOASTRE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ INCLUD:

SERVICIU EXTERN ABILITAT DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, PE BAZA AUTORIZAȚIEI NR. 1361/PS/2022, EMISĂ DE ITM BUCUREȘTI 

 • Servicii de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, disponibile în România și global, funcție de nevoi, pentru asigurarea conformării cu cerințele legale, cerințele standardelor aplicabile, cerințele clienților și ale altor părți interesate;
 • Investigarea accidentelor și suport pentru gestionarea acestora
 • Elaborarea, implementarea și menținerea de politici și proceduri, actualizarea altor documente interne conexe (fișe post, decizii, Regulament de Ordine Interioară etc);
 • Evaluări de risc privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • Identificarea și actualizarea prevederilor legislative în vigoare aplicabile;
 • Evaluarea conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe
 • Audituri de secundă parte pe linie de HSSE la furnizori
 • Furnizarea de instruire internă.

SERVICII CONEXE  privind riscul proceselor INDUSTRIALE:

 • Analiza GAP, Stabilire strategie și plan de remediere
 • Dezvoltarea unui program de prevenție combinat între riscurile ocupaționale și riscurile legate de echipamentele și zonele industriale
 • Asistență pentru asigurarea conformării cu cerințele legale specifice tipurilor de activități industriale
 • Siguranța mașinilor și echipamentelor
 • Siguranța proceselor
 • Identificare de pericole și evaluare de risc
 • Investigarea incidentelor
 • Instruire 

COORDONARE SSM DE ȘANTIERE, ÎN CONFORMITATE CU HG. 300/2006 PRIVIND CERINȚELE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE PENTRU ȘANTIERELE TEMPORARE SAU MOBILE

 • Întocmirea planului de sănătate și Securitate
 • Realizarea măsurilor de coordonare
 • Elaborarea și ținerea sub control a Registrului de coordonare
 • Particiarea la întrunirile de lucru

Nota: Serviciile detaliate anterior sunt dezvoltate și prestate în România de Bureau Veritas Servicii, membră a Grupului Bureau Veritas.

Solicită mai multe informații aici sau ne poți scrie la adresa: office.romania@bureauveritas.com