map

News

Dă restart afacerii tale cu Bureau Veritas

Dec. 19 2020

Asigurarea independentă a revenirii în siguranță la locul de muncă în contextul pandemiei de Covid-19.

Într-un moment în care multe organizații se regăsesc în situația de a fi confuze cu privire la sfaturile și soluțiile pe care le primesc, Bureau Veritas oferă atestarea independentă a siguranței și conformității de care au nevoie atât clienții cât și angajații în momentul revenirii acestora la muncă.

Bureau Veritas abordează riscurile specifice tuturor locurilor în care oamenii trăiesc și muncesc, antrenând echipele în mod eficient cu privire la bunele practici de igienă și verificând totodată dacă măsurile de protecție sunt stabilite și implementate în mod corespunzător, conform reglementărilor naționale și internaționale. 

Pentru ca orice potențial vizitator să poată verifica înainte dacă o locație a fost certificată Safe Guard, Bureau Veritas a dezvoltat o hartă globală a implementării standardului.

Image
Dă restart afacerii tale cu Bureau Veritas

CUM FUNCȚIONEAZĂ? 

Image
Certificarea SafeGuard by Bureau Veritas

Soluția noastră unică, dezvoltată de specialiștii Bureau Veritas, împreună cu echipe de medici și epidemiologi de reputație mondială este livrată prin intermediul unui proces cuprinzător, în cinci etape: 

1. Inițierea și pregătirea proiectului 

Organizarea unei sesiuni de lucru de start cu echipa de management a clienților pentru a atinge punctele cheie ale proiectului, unde vor fi abordate măsurile în vigoare pe care clientul le-a adoptat deja în vederea revenirii la birou în siguranță, dar și cartografierea protofoliului de locații, precum și definirea exactă a domeniului de aplicare al proiectului. 

2. Evaluarea sistemului

Revizuirea activităților la nivel de conducere constând în reexaminarea documentelor și susținerea de interviuri cu personalul existent la nivelul ierarhic superior. 

3. Evaluarea punctelor de lucru

Evaluări ale locațiilor bine definite, utilizând un formular specific tipului de locație auditat care, în final, va aprecia cu exactitate ce protocoale și măsuri revizuite urmează să fie aplicate.

4. Raportarea

Evaluatorul nostru va stabili un nivel de conformitate pentru fiecare punct de lucru individual, aflat pe lista de verificare a conformității. Acesta va include orientări suplimentare sau acțiuni corective care ar trebui să fie întreprinse pentru a îndeplini fie conformitatea legală, fie bunele practici.

5. Trasabilitatea

La finalizare, dacă au fost îndeplinite cerințele, Bureau Veritas va emite un certificat în vederea repornirii activității, oferindu-ți totodată  asigurare independentă angajaților, părților interesate, dar și clienților companiei pe care o reprezinți. Această certificare oferă posibilitatea de a urmări actualizările în timp real, pe măsură ce fiecare nou punct de lucru este auditat.