Certificarea IATF 16949

Standardul în Automotive IATF 16949:2016

Gestionarea calității în lanțul de aprovizionare din industria automotivelor.

SCENARIU

Industria auto/moto este una dintre cele mai exigente din lume. Producătorii de autoturisme solicită furnizorilor lor să aibă procese sub control, să înțeleagă nevoile specifice ale clienților și să se concentreze pe îmbunătățirea continuă. Obținerea certificării IATF va oferi organizațiilor un avantaj decisiv în demonstrarea faptului că aceste criterii sunt îndeplinite.

SOLUȚIA

IATF 16949:2016 este singurul standard recunoscut la nivel global pentru managementul calității, care se aplică oricărei organizații active în lanțul de aprovizionare auto. Înlocuiește standardul ISO/TS 16949:2009 ca urmare a actualizării ISO 9001 în septembrie 2015. Noul IATF 16949:2016 a fost publicat de International Automotive Task Force (IATF) în octombrie 2016. Noua versiune a standardului se bazează pe structura la nivel înalt a ISO 9001, acordând o atenție deosebită managementului riscurilor și abordării de îmbunătățire continuă PDCA (Plan/Do/Check/Act), având în vedere schimbările în conținutul aferent sectorului auto comparativ cu versiunea anterioară.

Etape cheie în procesul de certificare IATF 16949:
■ Opțional: pre-audit - definirea domeniului de certificare, analiza lacunelor și verificarea situației dvs. actuale în raport cu cerințele standard.
■ Procesul de certificare și audit:
- Etapa 1: Revizuirea disponibilității, evaluarea pregătirii QMS.
- Etapa 2: Evaluarea aplicării standardului. În urma rezultatelor satisfăcătoare, se eliberează un certificat de valabilitate de trei ani.
- Supraveghere: se efectuază anual 2 audituri pentru a verifica dacă sistemul de management respectă în continuare cerințele standardului IATF.
- Recertificare: se efectuează o dată la 3 ani după etapa 2, iar auditul de recertificare va confirma continuarea conformității și eficacitatea întregului sistem de management.

 • RECUNOAȘTERI

  Certificarea oferită de Bureau Veritas este recunoscută de peste 40 de organisme naționale și internaționale de acreditare din întreaga lume, inclusiv de Grupul Internațional Auto în scopul eliberării certificării IATF.

 • COMPETENȚĂ

  Bureau Veritas se bazează pe o echipă de peste 250 de auditori IATF 16949 recunoscuți de IATF și care operează în peste 60 de țări în industria auto/moto.

 • LEADERSHIP

  Bureau Veritas este liderul mondial pentru standardul auto IATF, cu peste 4000 de locații auditate și certificate emise în peste 60 de țări.

 • LOGO RECUNOSCUT

  Logo-ul Bureau Veritas este un simbol recunoscut la nivel global al angajamentului organizației dvs. față de excelență, durabilitate și fiabilitate.

CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI

Care sunt principalele avantaje ale certificării IATF?
■ Demonstrarea faptului că sunteți o organizație matură cu un sistem QMS care îndeplinește cele mai noi cerințe din industria auto.
■ Demonstrarea capacității de a gestiona schimbarea, cu accent deosebit pe gestionarea riscurilor.
■ Demonstrarea focusului pe îmbunătățirea continuă (prevenirea defectelor, reducerea variațiilor, reducerea deșeurilor și a costurilor de exploatare).

De ce ar trebui organizația mea să aplice IATF 16949?
Pentru a demonstra că produsele și serviciile îndeplinesc cerințele IATF 16949, care reflectă așteptările părților interesate din domeniul auto.

Pot exista avantaje economice obținute în urma certificării IATF 16949?
Da, majoritatea primilor 10 producători de autoturisme și motociclete, la fel ca majoritatea furnizorilor de rangul unu, furnizează doar contracte care sunt certificate conform standardului IATF.