Codul de etica

Valorile noastre fundamentale, Integritatea și Imparțialitatea, au fost dezvoltate în cadrul unui Cod de Etică al Grupului, elaborat cu scopul de a oferi un ghid clar pentru toți colaboratorii interni și externi, care s-au angajat să-l semneze și să-l respecte.

Etica, integritatea și transparența au fost întotdeauna valori esențiale ale politicilor și comportamentelor BureauVeritas și întreaga organizație a învățat să progreseze, să gândească și să acționeze, respectând culturile și tradițiile locale dar conform principiilor etice și deontologice comune și universal recunoscute.

Fiind o companie globală consolidată, acum mai mult ca oricând, Bureau Veritas a simțit nevoia să-și armonizeze parcursul pentru a progresa într-o direcție unică și comună.

Codul de etică al Bureau Veritas, care a devenit oficial în ianuarie 2004, răspunde pe deplin cererilor ridicate de IFIA - Federația Internațională a Agențiilor de Control - care a îndemnat toți membri să adopte un program comun de conformitate cu standardele etice și de responsabilitate socială precum și îmbunătățirea nivelului profesional.

Chiar și ca membru fondator al IFIA, Bureau Veritas s-a angajat să-și păstreze și să-și consolideze valorile punându-le la dispoziție pentru verificări obiective în conformitate cu principiile și regulile Codului Deontologic al IFIA.

Prin urmare, solicitarea de oficializare a unui cod de etică a fost salutată de Grup, care a decis să aplice principiile transparenței și responsabilității sociale în domeniul profesional tuturor filialelor și tuturor activităților Grupului, inclusiv celor care nu intră în sfera de aplicare IFIA.

Garanția calităţii serviciilor, evitarea conflictului de interese și încurajarea concurenței libere și corecte pe piață sunt elementele de temelie ale Codului deontologic; firul comun și aspectul  imediat se referă la prevenirea conflictului și lupta împotriva corupției.

Deși nu poate controla legislația fiecărei țări, respectarea Codului deontologic al Bureau Veritas prevede valori și comportamente mai restrictive decât cele stabilite de lege; pe lângă regulile și principiile fundamentale, reflectate direct în procedurile Grupului, Codul, astfel cum este distribuit și semnat de toți angajații, oferă exemple practice cu indicație precisă asupra comportamentului care trebuie păstrat în prezența situațiilor de risc.

Prin urmare, implicarea tuturor resurselor este evidentă, în primul rând pentru respectarea deplină a Codului deontologic, asigurându-se că acesta devine un element natural al vieții profesionale cotidiene, integrându-i cerințele în viața de zi cu zi, transformându-l într-un factor cultural și prezent întotdeauna ca punct de referință.

Astfel,  Codul de Etica se aplică nu numai teoretic, ci printr- un adevărat „sistem” inclus în sistemul calității, cu reguli și fundamentări precise, care merg mână în mână cu procedurile Grupului și împreună cu acestea devin o piatră de temelie și un element de valoare adăugată pentru client.

Codul de etică este aplicat din 2004 și un program de audituri independente de către IFIA este încă în curs.