PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ ÎN 2023: CREȘTERE PUTERNICĂ ȘI CÂŞTIGURI RECORD; PERSPECTIVĂ POZITIVĂ PENTRU ANUL 2024

News

PERFORMANȚĂ EXCELENTĂ ÎN 2023: CREȘTERE PUTERNICĂ ȘI CÂŞTIGURI RECORD; PERSPECTIVĂ POZITIVĂ PENTRU ANUL 2024

 

 

 

 

 

Feb. 23 2024

REZULTATE CHEIE 20231

 • Venituri de 5.867,8 milioane EUR pentru întregul an 2023, în creștere cu 8,5% organic și cu 3,8% pe o bază raportată (inclusiv un efect pozitiv de 0,6% și o fluctuație negativă a valutei de 5,3%).
 • În al patrulea trimestru, creșterea organică a veniturilor a atins 9,4%.
 • Profit operațional ajustat de 930,2 milioane EUR, în creștere cu 3,1% față de 902,1 milioane EUR în 2022, reprezentând o marjă operațională ajustată de 15,9%, în scădere cu aproximativ 10 puncte de bază pe baza raportată și cu 20 puncte de bază în creștere organic la 16,2% (din care +c.50bps în H2 2023). 
 • Profit operațional de 824,4 milioane EUR, în creștere cu 3,1% față de 799,3 milioane EUR în 2022. 
 • Profit net atribuibil de 503,7 milioane EUR, în creștere cu 7,9% față de 466,7 milioane EUR în 2022.
 • Profit net ajustat de 574,7 milioane EUR (EPS ajustat de 1,27 EUR pe acțiune), în creștere cu 7,6% față de 533,9 milioane EUR în 2022 și cu 17,6% la valută constantă. 
 • Flux de numerar liber de 659,1 milioane EUR (11% din veniturile Grupului), în creștere cu 0,3% față de anul precedent și cu 5,5% la valută constantă, ghidat de o politică disciplinată de capitaluri și de management al capitalului de lucru. 
 • Rata netă ajustată a datoriilor /EBITDA2 a scăzut la 0,92x la 31 decembrie 2023, față de 0,97x anul trecut. 
 • Dividendul propus de 0,83 EUR pe acțiune3, în creștere cu 7,8% față de anul precedent, plătibil în numerar.

NOUTĂȚI DIN 2023

 • Numirea unui nou CEO și consolidarea Comitetului Executiv pentru a sprijini obiectivele viitoare de dezvoltare. 
 • Țintele financiare pentru 2023 au fost depășite. 
 • Peste 80% din portofoliu a generat o creștere organică a veniturilor cu o valoare clasată minimum între 5 și 9 procente, determinată de momente perfecte și o strategie bună de vânzări. 
 • Dezvoltare considerabilă în fiecare regiune (Americi, Orientul Mijlociu, Europa, Africa și Asia-Pacific), depășind substanțial multe piețe de bază. 
 • Dezvoltarea continuă a soluțiilor de sustenabilitate și serviciilor de tranziție energetică din portofoliu. 
 • Achiziționarea a două companii integrate care diversifică în continuare serviciile de produse de larg consum, adăugând venituri anuale de cca. 28 milioane EUR. Aceasta include ANCE, un lider în piața de produse electrice și electronice  din Mexic (aproximativ 21 milioane EUR din venituri), anunțat la acceași dată cu lansarea raportului financiar. 
 • Progres constant în realizarea obiectivelor de CSR pentru 2025; angajament recunoscut de mai multe agenții de rating nefinanciare, inclusiv o primă clasare în ratingul S&P Global (DJSI) 2023; ținte de emisii de GES pe termen mediu aprobate de inițiativa Science Based Targets (SBTi).

PERSPECTIVA POZITIVĂ A ANULUI 2024

Considerând un pipeline de vânzări bine consolidat, cererea ridicată a clienților pentru „servicii din noua economie” și creșterea puternică a pieței, Bureau Veritas se așteaptă să livreze pentru întregul an 2024:

 • Creștere medie spre mare, cu o singură cifră, a veniturilor organice;
 • O marjă operațională stabilă, ajustată la cursurile de schimb constante;
 • Un flux de numerar puternic, cu o conversie de numerar peste 90%. 
Image
Hinda Gharbi, Deputy Chief Executive Officer portrait
HINDA
GHARBI

Deputy Chief Executive Officer

Bureau Veritas

Am obținut rezultate foarte bune în 2023, reflectând fundamentele noastre solide de afaceri, execuția noastră consecventă și centrarea pe clienții din întreaga lume. Am realizat o creștere organică de 8,5%, o marjă organică sănătoasă de 16,2% și un câștig pe acțiune record de 1,27 EUR, în creștere cu peste 17% la cursuri de schimb constante.

Aș dori să le mulțumesc călduros tuturor colegilor noștri din întreaga lume pentru dedicarea și munca lor grea pentru a oferi această performanță remarcabilă.

De asemenea, vreau să le mulțumesc acționarilor noștri pentru sprijinul acordat. Ca urmare a generării solide de numerar și a situațiilor financiare, Boardul recomandă o creștere a dividendelor cu 8% față de anul trecut.

Sunt convins că putem duce Bureau Veritas la niveluri mai înalte de performanță și realizare. Portofoliul nostru de linii de afaceri globale de top, istoricul de execuție puternic și expunerea la tendințele pozitive sunt contribuții cheie ale performanței noastre actuală și o bază excelentă pentru performanța viitoare.

Mai exact, ne așteptăm la o cerere puternică pentru servicii care sprijină tranziția către modele de dezvoltare durabilă, nevoile în evoluție de integritate a clădirilor, investițiile în infrastructură în creștere și cheltuielile sporite pentru dezvoltarea energiei cu emisii scăzute de carbon. Rezerva noastră actuală de oportunități în aceste zone de afaceri este o dovadă a acestei dinamici de creștere durabilă. Aștept cu nerăbdare să actualizăm piața cu viziunea și noua strategie cu ocazia Zilei Piețelor de Capital din 20 martie.

Pentru 2024, ne așteptăm ca Bureau Veritas să ofere un alt an puternic de creștere organică a veniturilor, extindere a marjei operaționale și conversie puternică de numerar.

1 Indicatorii alternativi de performanță sunt prezentați, definiți și reconciliați cu IFRS în anexele 6 și 8 ale comunicatului de presă.
2 Raportul datoriei financiare nete ajustate împărțit la EBITDA consolidat (câștig înainte de dobândă, impozit, amortizare, amortizare și provizioane), ajustat pentru orice entități achiziționate în ultimele 12 luni. 
3 Dividende propuse, sub rezerva aprobării Adunării Acționarilor din 20 iunie 2024.