15-automotive-market

Automotive

Sectorul auto trece printr-o transformare uriașă datorită dezvoltării continue a pieței, tehnologiilor disruptive și reglementării sporite de mediu. Vă sprijinim în aceste schimbări fără precedent pentru a vă asigura succesul continuu.

TRANSFORMați-vă CĂLĂTORIA TA ÎNTR-UN ADEVĂRAT SUCCES

PROVOCĂRILE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a prospera în sectorul auto modern, producătorii trebuie să țină pasul cu progresele tehnologice rapide, asigurând în același timp conformitatea în materie de siguranță, calitate și performanță. Succesul depinde de atenuarea riscurilor asociate cu tehnologiile perturbatoare, cum ar fi vehiculele electrice și digitalizarea. În același timp, este important să vă păstrați încrederea în rândul consumatorilor pe măsură ce vă transformați afacerea și lanțul de aprovizionare.

CUM VĂ PUTEM AJUTA NOI

  • Evaluarea daunelor: evaluarea costurilor de reparație a vehiculelor avariate, care vizează furnizarea de informații complete și certe pentru client. Evaluările pot detecta daune atât fizice, cât și mecanice (stabilind cauza), sunt efectuate pe toate tipurile de vehicule, în toate etapele de viață ale vehiculului.
  • Gestionarea și cartografierea parcului de vehicule: un serviciu de verificare dedicat structurilor de control de gestiune a producătorilor, financiar sau bancar, vizând monitorizarea continuă a gestionării vehiculelor prezente la dealeri. Serviciul prevede verificarea fizică a stocului de vehicule, controlul acordurilor contractuale, starea plăților și termenele aferente, verificarea documentelor în conformitate cu criteriile stabilite de client.
  • Verificări la sfârșitul leasingului: inspecții și evaluări care vizează verificarea stării vehiculelor la sfârșitul unei perioade de leasing. Serviciul se adresează companiilor de leasing și închiriere și companiilor de gestionare a flotelor, care vizează verificarea avariei, a pieselor lipsă, a stării vehiculului și a valorii comerciale.
  • Autorizări și gestionarea creanțelor: verificarea realizării corecte a reparațiilor, analiza       estimărilor tehnice şi de cost, a camerelor tehnice sau a instalației pentru gestionarea procesului de reparație și a costurilor, verificarea daunelor pentru alocarea corectă a tarifelor, verificări la rețeaua de piese de schimb.
  • Audit: un portofoliu de servicii de audit de secundă şi terţă parte destinate organizațiilor care doresc să cunoască și să gestioneze în mod conștient lanțul lor de furnizori și distribuție pentru a-și proteja marca. Un serviciu extrem de personalizat, care constă în crearea unei matrice de risc pentru furnizori, definirea unui program de audit bazat pe matrice și posibilitatea structurării unui program de Mistery Audit.
  • Certificarea vehiculului uzat: un serviciu extrem de specializat pentru controlul vehiculelor uzate, bazat pe „verificări personalizate” convenite cu clientul, pentru a evalua starea completă a mașinii și a tuturor componentelor interne și externe. Activitatea include carduri modulare cu clasificarea finală a vehiculului, calibrarea și verificarea gabaritului prin controale individuale și raportarea finală.
  • Certificarea reparațiilor: un control vizat să stabilească dacă reparațiile efectuate au fost facute într-o manieră de lucru corectă, efectuate în timpul reparaţiei sau la finalul lucrărilor, de către inspectorii Bureau Veritas înregistrați, cu verificări ale intervenției efectuate și eliberarea unui certificat de conformitate.
  • Gestionarea flotei: o analiză continuă a flotei de vehicule pe întregul ciclu de viață, de la achiziție până la întoarcerea vehiculului la companiile de leasing şi re-sales. Prin procese riguroase și proceduri de control, avem grijă de gestionarea cardurilor de combustibil, oferim asistență pentru înregistrarea și radierea vehiculelor, gestionarea creanţelor și asistență administrativă cât și programare.

Servicii de certificare a abilităților personalului 

Sectorul auto se caracterizează printr-o căutarea continuă de adoptare a celor mai ridicate standarde de calitate ale produselor și proceselor. Cursurile de pregătire oferite de Bureau Veritas au ca obiectiv transferul de abilități și instrumente pentru aplicarea cerințelor reglementărilor din sectorul auto, cu referire în special la ISO TS 16949: 2016, dar nu numai.

Catalog training