Analiza in-service a uleiului și lichidului de răcire 

Analiza in-service a uleiului și lichidului de răcire 

Principalele programe de analiză ale uleiului și lichidului de răcire ale Bureau Veritas previn defecțiunile echipamentelor și maximizează timpul de funcționare la un cost minim.

Analiza uleiului oferă informații despre două spectre importante: starea uleiului analizat și starea echipamentului implicat. Prin utilizarea celui mai recent software de raportare, Bureau Veritas este capabil să efectueze analize statistice detaliate. Acest lucru va avea ca rezultat un raport de diagnostic detaliat care va fi prezentat clientului, ce descrie atât starea lubrifiantului, cât și a echipamentului.

Bureau Veritas oferă o serie de servicii de analiză, de la proprietăți fizice directe la metode mai sofisticate, inclusiv analize ferografice complete. Laboratoarele noastre sunt acreditate ISO 17025 și găzduiesc cele mai noi echipamente analitice automatizate și cu mai multe poziții.

La nivel global este oferită o platformă de raportare, LOAMSSM, care îi va ajuta pe clienții noștri să își gestioneze activele într-un mod consecvent, să compare performanța și să urmărească acțiunile proactive și corective. Valoarea adaugată pe care o aducem clienților noștri vine din furnizarea nu doar a numerelor, ci și a semnificației - atrăgând după sine claritatea asupra proceselor complexe și oferind totodată recomandări care economisesc bani.

BENEFICII:

SERVICII:

  • Analiza uleiurilor lubrifiante
  • Analiza combustibilului
  • Analiza fluidelor pentru prelucrarea metalelor
  • Analiza agentului frigorific
  • Testarea librifianților marini