Responsabilitate socială ocupațională

Responsabilitate socială ocupațională

Human Rights Policy - Politica drepturilor omului

Bureau Veritas se angajează să promoveze şi să respecte protecţia drepturilor omului indiferent de ţara în care se desfăşoară afacerile sau de activitatea pe care o desfăşoară.

Grupul a publicat o Politică privind drepturile omului şi muncii, bazată pe standarde şi recomandări internaţionale ca Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Declaraţia OIM privind Principiile şi Drepturile Fundamentale la locul de muncă, Ghidul OCSE şi Pactul Global al U.S.

Bureau Veritas încurajează toate părţile interesate, furnizorii – subcontractori – partenerii şi clienţii, să adopte principiile acestei politici.

Importanța incluziunii din punctul de vedere al Bureau Veritas