Din ce în ce mai multe

femei inginer

împotriva prejudecăților & inechităților de gen

„Nu este pentru fete.” - De câte ori, chiar și astăzi, auzim repetarea acestui stereotip de gen?

Excluderea sau limitarea severă a accesului la cunoștințe și exercitarea profesiilor tehnico-științifice de către populația feminină are rădăcini sociale și culturale străvechi. Rădăcini adânci și, prin urmare, greu de eradicat complet. Chiar și la începutul anilor 2000, femeile care terminat liceul încă se mai gândeau foarte rar să se înscrie la cursurile de licență în așa-numitele discipline STEM, un acronim englezesc care înseamnă Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică. Preferau, așadar, mai degrabă programele de studii umaniste.

Dintre domeniile cunoașterii, ingineria este, fără îndoială, unul dintre cele considerate - într-un mod absolut prejudecabil - tipic masculin. „Domeniul bărbaților”, de fapt. O preconcepție care abia în ultimii ani a început să se prăbușească progresiv, odată cu dispariția barierelor sociale, culturale și psihologice care au ținut tât de mult timp femeile departe de a studia anumite discipline.

Scopul Bureau Veritas rămâne întotdeauna același: demolarea definitivă a faimosului „tavan de sticlă” care împiedică crearea unei societăți în care ambele sexele au șanse egale.