Directiva Machinery

Directiva Machinery

În domeniul Machinery, Bureau Veritas România vă oferă următoarele tipuri de servicii:

  • Inspecții, verificări și evaluări utilaje noi - reprezentând facilitarea obținerii de către producător a conformității cu Directiva 2006/42/EC (marcajul CE - pașaport către piețele din U.E.), prin implicarea noastră ca organism independent, imparțial și competent. Acest serviciu include:

- verificarea dosarului tehnic al mașinii

- inspecția mașinii 

- evaluarea conformității cu dosarul tehnic de construcție aprobat și, dacă mașina poate fi utilizată în condiții de siguranță

- verificarea aplicării corespunzătoare a standardelor

- realizarea examinărilor și a testelor corespunzătoare pentru verificarea conformității mașinilor cu cerințele de sănătate și de siguranță aplicabile

  • Inspecții, verificări și evaluări utilaje în funcționare (sau achiziționate second-hand), asigurându-vă că echipamentele de lucru pe care le utilizează angajații dumneavoastră îndeplinesc ceințele de sănătate și de siguranță stipulate în Directiva 2009/104/EC, referitoare la obligațiile angajatorului. Evaluarea conform acestei directive este obligatorie pentru toate mașinile care sunt reinstalate pe un alt amplasament. 
  • Asistență în aplicarea corectă a directivei Machinery (2006/42/EC), constând în facilitarea integrării de către fabricanții/modificatorii de utilaje a cerințelor de sănătate și securitate în muncă precum și a celor referitoare la documentație din Directiva 2006/42/EC și standardele armonizate Machinery - la aplicații concrete. Acest serviciu include asistența dvs. în: 

- identificarea standardelor armonizate aplicabile

- realizarea analizei de risc conform EN ISO 12100

- întocmirea Declarației de Conformitate CE și realizarea marcajului (plăcuței) CE

- compilarea dosarului tehnic cu documentele cerute prin directivă

  • Instruire pentru aplicarea corectă a directivei Machinery (2006/42/EC)Majoritatea fabricanților de echipamente de muncă (utilaje) se confruntă cu problema lipsei de experiență în cunoașterea și interpretarea prevederilor Directivei 2006/42/EC. De asemenea, specialiștii companiilor care fabrică sau modernizează utilaje sunt foarte puțin familiari cu cerințele referitoare la sănătate și securitate ale celor aproximativ 920 de standarde armonizate Machinery (ale căror respectare conferă prezumția de conformitate). Prin acest training oferit de Bureau Veritas Romania, vă veți dezvolta abilitățile în privința:

- întelegerii rolurilor ce revin diverselor entități în respectarea cerințelor legale

- aplicării celor mai importante dintre cele peste 900 de standarde armonizate machinery

- abordării corecte a procesului de certificare CE

- realizării metodice a analizei de risc machinery 

- alegerii soluțiilor tehnice prin calcul și utilizarea tabelelor specifice