BV indice Verite40

News

BUREAU VERITAS INDEXAT ÎN CADRUL VÉRITÉ40

Sep. 1 2023

Bureau Veritas are plăcerea să anunțe că a obținut un scor de carbon "A", fiind inclus în ediția 2023 a indicelui Vérité40. Indicele este publicat de Axylia, o firmă de consultanță specializată în finanțe responsabile. Pentru a stabili această a treia listă, Axylia folosește Axylia Carbon Score®, instrumentul său propriu pentru analiza companiilor listate.

despre Axylia carbon score®

Instrumentul cuprinde o abordare simplă, inovatoare, bazată pe un criteriu de selecție universal și diferențiator: emisiile de CO2 convertite în euro și deduse din EBITDA unei companii. Toate emisiile de CO2 sunt incluse, în special scope 3, care reprezintă în medie 80% din emisiile de CO2 ale întreprinderilor (sursa: Carbon Disclosure Project). Emisiile de CO2 din scope 1-3 sunt convertite în euro pe baza prețului carbonului (127 EUR/tonă în 2022) derivat din publicațiile Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Ponderea facturii de carbon în EBITDA determină nivelul Axylia Carbon Score®, pe o scară de la A la F.

Indicele Vérité40 este exigent și transparent în metodologia sa și este alcătuit exclusiv din companii cu un Carbon Score® pozitiv (A, B sau C).

Sustenabilitatea în cadrul BV

Bureau Veritas funcționează conform unui model de dezvoltare durabilă care integrează sustenabilitatea și performanța financiară. Grupul își conduce tranziția climatică în 3 direcții, inclusiv reducerea amprentei sale de carbon. Atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de CO2 necesită o mobilizare puternică a echipelor BV și investiții specifice pentru transformarea laboratoarelor, a echipamentelor și a operațiunilor business. 

Pe baza analizei consumului de energie, au fost identificate 5 căi principale de reducere a emisiilor. Pentru fiecare dintre acestea, BV a definit un plan de acțiune și un indicator cu un obiectiv pentru 2030. Împreună, aceste 5 acțiuni vor reduce emisiile absolute de CO2 ale Bureau Veritas cu 30% față de nivelul de referință din 2021.