Cyber

Regulamentul EIDAS

Tranzacțiile și schimbul de informații online devin, dacă nu sunt deja, coloana vertebrală a relațiilor dintre instituții, companii și oameni. Transmiterea și colectarea datelor și a resurselor are loc într-un mediu care trebuie să garanteze securitatea și încrederea între toate părțile implicate.

Prin urmare, acest mediu este supus unei reglementări internaționale specifice, UE 910/2014, cunoscută sub denumirea de regulamentul eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature), care vizează garantarea interacțiunilor electronice sigure.

Și în acest mediu se mută TSP-urile (Trust Service Providers), operatori care furnizează și păstrează certificatele digitale pentru autentificarea părților în transmiterea datelor.

Pentru activitatea lor, TSP-urile trebuie să fie calificate de către organismele de certificare acreditate, pe baza verificărilor specifice ale conformității cu regulamentul eIDAS.
Bureau Veritas este acreditat să efectueze verificările și să elibereze certificarea atât a furnizorilor de servicii de încredere, cât și a serviciilor pe care le oferă.

Aflați cum vă putem ajuta:

Certificarea eIDAS