Asigurarea rapoartelor de sustenabilitate

Asigurarea rapoartelor de sustenabilitate

Asigurarea independentă pentru a răspunde așteptărilor crescute ale pieței.

DEMONSTRAȚI-VĂ RESPONSABILITATEA

Un control mai mare al guvernanței corporative și o cerere crescută de transparență înseamnă acum că responsabilitatea socială ocupațională și problemele de dezvoltare durabilă au câștigat un loc ferm pe agenda consiliilor de administrație și a conducerii superioare din întreaga lume.

Noi legislații și standarde voluntare sunt introduse continuu pentru a se asigura faptul că oranizațiile devin responsabile în ceea ce privește impactul lor asupra mediului și societății în general. Comunicarea deschisă a acestei responsabilități către părțile interesate poate crea încredere și sprijin, dar numai dacă părțile interesate sunt sigure că informațiile partajate reprezintă o reflectare fidelă a performanțelor sociale, de mediu și etice ale companiei.

CUM VĂ PUTEM AJUTA NOI

În calitatea sa de organism independent, Bureau Veritas oferă o viziune obiectivă a raportării dumneavoastră privind sustenabilitatea și asigură părților interesate faptul că informațiile pe care le furnizați sunt exacte și fără prejudecăți.

Întrucât strategia de sustenabilitate a fiecărei companii este unică, echipa noastră de servicii de sustenabilitate oferă soluții de asigurare personalizate și robuste care reflectă nevoile individuale ale fiecărui client.

Metodologia noastră încorporează cele mai bune practici recunoscute atât la nivel național, cât și la nivel internațional, și ne revizuim și adaptăm în mod constant protocoalele interne pentru a se alinia la standardele și cadrele existente, inclusiv la standardul de asigurare AA1000, la Ghidul de raportare GRI G4 și la standardul ISAE3000 pentru auditul informațiilor nefinanciare.

SERVICIILE NOASTRE DE ASIGURARE A SUSTENABILITĂȚII

  • Asigurarea independentă a rapoartelor de sustenabilitate, inclusiv verificarea tuturor datelor relevante care servesc dezvoltării raportului
  • Verificarea datelor de sustenabilitate

BENEFICII

  • Veți putea oferi părților interesate interne și externe încrederea în relevanța, complexitatea și exactitatea informațiilor pe care le raportați 
  • Veți reduce riscul social ocupațional prin evitarea potențialelor divulgării de informațiilor inexacte sau înșelătoare
  • Veți obține feedback cu privire la bunele practici și potențialele îmbunătățiri care ar trebui să fie făcute în viitor pentru a eficientiza colectarea, analiza și prezentarea datelor
  • Veți obține sprijin de la o echipă experimentată de specialiști calificați în serviciile de sustenabilitate
  • Veți putea accesa o gamă completă de servicii de sustenabilitate din partea Bureau Veritas - lider global în testare, inspecție și certificare