Certificare IFS Food, versiunea 7

Certificare IFS Food, versiunea 7

Standard pentru evaluarea conformității produselor și a proceselor în legătură cu securitatea și calitatea alimentelor 

SCENARIU

Producătorii de produse alimentare și distribuție pe scară largă (GDO) trebuie să le demonstreze din ce în ce mai des consumatorilor și autorităților competente garanții privind calitatea și siguranța alimentelor.
IFS Food este un standard aplicabil numai companiilor alimentare unde produsele sunt „procesate” sau în cazul în care există riscul de contaminare a produselor în sine în fazele lor ulterioare de manipulare. Standardul are o importanță deosebită pentru organizațiile care produc alimente sub marca GDO (etichetă privată), deoarece standardul include cerințe nu numai legate de aspectele legale, ci și specifice clientului (specificațiile individuale de aprovizionare).

SOLUȚIA

Noua versiune a standardului IFS Food 7 este disponibilă în următorul link.
Bureau Veritas deține acreditarea Accredia pentru standardul IFS Food, recunoscut internațional în contextul GFSI (Global Food Safety Initiative).
Standardul sprijină departamentele de producție și marketing în eforturile lor pentru a garanta siguranța și calitatea mărcii. IFS Food a fost dezvoltat cu implicarea deplină și activă a organismelor de certificare, a comercianților cu amănuntul, a industriei alimentare și a companiilor de servicii de catering.
În versiunea 7 IFS Food, pentru a se alinia la cerințele de referință GFSI, există incluse și cerințele legate de cultură a siguranței alimentare.

IFS Food 7 conține 237 de cerințe împărțite în șase capitole:
Capitolul 1 - Angajament de guvernanță corporativă și management (12 cerințe)
Capitolul 2 - Sistemul de management al siguranței și calității alimentelor (26 de cerințe)
Capitolul 3 - Managementul resurselor (25 de cerințe)
Capitolul 4 - Procese de operare (134 cerințe)
Capitolul 5 - Măsurători, analize, îmbunătățiri (36 cerințe)
Capitolul 6 - Planul de apărare al alimentelor (4 cerințe)

Principalele obiective ale standardului IFS Food sunt:
■ să stabilească un standard comun cu un sistem uniform de evaluare
■ să colaboreze cu organisme de certificare acreditate și cu auditori calificați și aprobați de IFS
■ să asigure comparația și transparența în lanțul de aprovizionare
■ să reducă costurile și timpul pentru monitorizarea lanțului de aprovizionare

METODOLOGIA NOASTRĂ

Principalele etape ale certificării includ:
definirea scopului certificării
verificarea preliminară (la cerere): analiza lacunelor și evaluarea conformității organizației cu cerințele
certificarea de verificare (audit de certificare) care are ca rezultat final emiterea certificatului
■ posibilitatea de a alege verificarea certificării într-un mod neanunțat, având în vedere că pentru funa dintre cele trei evaluări de certificare (audituri), una este obligatorie să fie neanunțată, începând cu 1 ianuarie 2021
vizita și reînnoirea anuală menite să controleze îmbunătățirea continuă și menținerea conformității cu standardul

Raportul clar și complet și Certificatul sunt ulterior încărcate pe portalul IFS și sunt disponibile pentru toți clienții. Organizația poate solicita audituri comune cu celălalt standard privat recunoscut de GFSI pentru standardul global de siguranță alimentară (BRC).

  • REȚEA

    Bureau Veritas combină fiabilitatea și eficacitatea partenerilor local cu capacitatea de a răspunde cu o singură soluție la nevoile de management ale rețelelor internaționale mari.

  • ABORDARE

    Pentru o companie mică, precum și pentru una mare, cheia succesului nostru stă în colaborarea strânsă cu clientul, axată pe obiectivul nostru comun de dezvoltare a organizațiilor.

  • SOLUȚII DE CERTIFICARE INTEGRATE

    Bureau Veritas vă permite să integrați audituri de certificare într-o gamă largă de standarde, asigurând atât coerență, cât optimizare și eficiență.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

De când noua versiune 7 a devenit obligatorie?
Versiunea 7 a standardului a fost publicată în octombrie 2020. Noua versiune a devenit aplicabilă de la 1 martie 2021 în mod voluntar, și obligatorie de la 1 iulie 2021. După această dată, toate auditurile au fost efectuate conform noii versiuni fără nicio perioadă de tranziție.

Care sunt principalele modificări de la versiunea 6.1 la versiunea 7?
• Mai multă atenție la evaluarea la fața locului, mai puțin la documentare
• Nouă formulare: evaluarea inițială devine o amplă evaluare, pentru a evidenția abordarea produsului și a procesului IFS în conformitate cu ISO/IEC 17065
• Reducerea cu 15% a numărului de cerințe
• Structură îmbunătățită, adaptată nevoilor părților interesate de IFS
• Listă de verificare aliniată cu cele mai recente cerințe GFSI versiunea 2020.1, FSMA și reglementările UE
• Sistem de punctare îmbunătățit și mai bine definit
• Revizuirea planului de acțiune (analiza cauzei, acțiuni corective și dovezi ale închiderii)
• Raportul de evaluare este structurat într-un mod mai clar și mai ușor de utilizat
• Cultura siguranței alimentare a fost inclusă în lista de verificare a evaluării

Ce este GLN?
Odată cu introducerea versiunii 7 a IFS Food, companiile din SEE (Spațiul Economic European), precum și din Regatul Unit, necesită GNL. GNL este un fel de amprentă digitală în cadrul tranzițiilor comerciale naționale și internaționale. Este formată din 13 cifre și poate fi utilizată pentru a identifica în mod unic companiile și fabricile (de exemplu, locațiile de producție și depozitele). În ceea ce privește certificarea, GNL indică locul pentru care este necesară dobândirea certificatului.