Certificarea sistemelor de management

Certificarea sistemelor de management

Certificarea sistemelor de management in conformitate cu standardele recunoscute la nivel internaţional permite organizaţiei dvs. să se îmbunătăţească continuu.

Sistemele de management sunt esențiale pentru succesul afacerii dumneavoastră: ele oferă cadrul pentru politicile și procesele care permit companiei să-și atingă obiectivele propruse și să atenueze riscurile în anumite domenii. Certificarea acestor sisteme de către o terță parte asigură conformitatea companiei dumneavoastră cu standardele recunoscute la nivel internațional.

Certificarea sistemelor de management conform standardelor recunoscute la nivel internațional permite organizației dumneavoastră să se îmbunătățească continuu. Bureau Veritas deține experiența și expertiza necesare pentru a vă putea oferi serviciile adecvate de certificare și audit în vederea reducerii riscului și pentru a inspira încredere părților interesate.

De exemplu, adoptarea unui sistem de management al calității atestă faptul că procesele organizației sunt capabile să ofere un răspuns adecvat contextului social și economic care le înconjoară. Aceasta se traduce, de fapt, prin: asigurarea faptului că produsele și serviciile organizației îndeplinesc cerințele legale, de reglementare și ale clienților, promovarea îmbunătățirii continue a performanței și asigurarea unui management adecvat al riscurilor către toate părțile interesate. În cele din urmă, mai înseamnă și colectarea organică a tuturor proceselor cheie de afaceri într-un singur sistem: sistemul de management al calității.

Un sistem de management al siguranței este, în schimb, capabil să permită organizației care îl adoptă să înțeleagă și să monitorizeze toate riscurile relevante, derivate din operațiuni obișnuite și situații anormale, să își îmbunătățească eficiența în controlul și reducerea pericolelor inerente activităților sale, să-și îmbunătățească KPI-urile asociate în domeniul sănătății și securității muncii, pentru a-și demonstra astfel conformitatea legală și pentru a reduce primele de asigurare.

Adoptarea unui sistem de management integrat vă va permite să întruniți acțiunile de gestionare și control al tuturor proceselor de afaceri, din toate punctele de vedere, într-o singură soluție, să le monitorizați performanța și să vă dezvoltați KPI-urile aferente. Această soluție permite, de asemenea, încorporarea managementului de mediu, adoptând o abordare a produselor și serviciilor bazate pe ciclul lor de viață și pe un model de economie circulară.