Grafice pe ecran de laptop

Certificarea sistemelor de management

Certificarea sistemelor de management in conformitate cu standardele recunoscute la nivel internaţional permite organizaţiei dvs. să se îmbunătăţească continuu.

Bureau Veritas are experienţa si competenţa de a vă oferi servicii de certificare adecvate pentru a reduce riscurile şi a inspira încredere părţilor interesate. Sistemele de management sunt esenţiale pentru succesul afacerii dvs.: oferă cadrul politicilor şi proceselor care permit companiei dvs. să îşi atingă obiectivele şi să reducă riscurile în diverse domenii de activitate. Certificarea acestor sisteme de către o terţă parte garantează că organizaţia dvs. respectă standardele recunoscute internaţional. 

Cum vă putem susţine

Certificarea sistemelor de management: certificarea la standarde publicate de ISO şi de alte organisme internaţionale vă sprijină în îmbunătăţirea performanţei organizaţionale şi atenuarea riscurilor.

Pregătirea: vă permite să dezvoltaţi competenţele angajaţilor dvs. pe o varietate de subiecte privind standardele internaţionale definite în alte documente.