Certificarea sistemelor de management

CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

Certificarea sistemelor de management in conformitate cu standardele recunoscute la nivel internaţional permite organizaţiei dvs. să se îmbunătăţească continuu.

Sistemele de management sunt esențiale pentru succesul afacerii: ele oferă cadrul politicilor și proceselor care permit companiei dvs. să-și atingă obiectivele și să atenueze riscurile în domenii specifice. Certificarea acestor sisteme de către o terță parte vă asigură faptul că organizația dumneavoastră respectă standardele recunoscute la nivel internațional.

Certificarea sistemelor de management conform standardelor recunoscute la nivel internațional permite organizației dumneavoastră să se îmbunătățească continuu. Bureau Veritas are experiența și expertiza necesare pentru a vă oferi serviciile de certificare și audit necesare pentru a reduce astfel riscurile și pentru a inspira încredere părților interesate.

Mai mult decât atât, adoptarea unui sistem de management al calității este utilă pentru a se asigura că procesele unei organizații sunt capabile să ofere un răspuns adecvat contextului social și economic care o înconjoară. Aceasta înseamnă: asigurarea faptului că produsele și serviciile sale îndeplinesc cerințele legale, de reglementare și ale clienților, promovarea îmbunătățirii continue a performanței și asigurarea unui management adecvat al riscului față de toate părțile interesate. În cele din urmă: aducerea organică a tuturor proceselor cheie de afaceri în sistemul de management al calității.

Un sistem de management al siguranței este în schimb capabil să permită organizației care îl adoptă să înțeleagă și să monitorizeze toate riscurile relevante care decurg din operațiuni obișnuite și situații anormale, să-și îmbunătățească eficiența în controlul și reducerea pericolelor inerente activităților sale, să îmbunătățească KPI-urile asociate domeniuliui Sănătății și Securității Ocupaționale, pentru a demonstra conformitatea legală și pentru a reduce primele de asigurare.

Adoptarea unui sistem de management integrat vă permite să reuniți într-o singură soluție managementul și controlul tuturor proceselor de afaceri din toate punctele de vedere, pentru a le monitoriza performanța și a dezvolta KPI-urile aferente. Această soluție permite, de asemenea, încorporarea managementului de mediu, adoptându-se astfel o abordare specifică produselor și serviciilor bazată pe ciclul lor de viață și pe un model de economie circulară.