protectia mediului

Consum sustenabil și etichetare

Astăzi - pe bună dreptate - sunt invocate modele de consum sustenabil, pentru a contracara epuizarea resurselor planetei noastre și pentru a garanta generațiilor viitoare capacitatea de a-și satisface propriile nevoi. 

Consumul sustenabil presupune o conștientizare deplină a consumatorilor, posibilitatea şi capacitatea lor de a dispune și evalua corect informațiile despre impactul social și de mediu al bunurilor și serviciilor pe care le folosesc.

Etichetarea este cel mai rapid mod pentru comunicarea eficientă și sintetică cu consumatorul, la momentul achiziției. Un număr tot mai mare de producători aleg să-și comunice performanțele sociale și de mediu spre binele lor, ceea ce constituie un element distinctiv, capabil să atragă alegerile consumatorilor, atenți și conștienți, printr-o identitate clară a produsului.

Bureau Veritas vă poate consolida comunicarea prin etichetă, verificând datele conținute în ea și asigurând veridicitatea mesajului în fața pieței.
Următoarele scheme pot comunica ceea ce este „în spatele” și în interiorul produsului și care sunt impacturile asupra mediului de-a lungul intregului ciclu de viață.

Amprenta socială

Transparența, trasabilitatea lanțului de aprovizionare și garantarea faptului că drepturile lucrătorilor au fost protejate în fiecare filieră. Aceasta este misiunea Certificării Social Footprint.

Declarația de mediu

Documentarea corectă a performanței de mediu a produselor și serviciilor oferite ajută la creșterea relevanței lor pe piață. Și mai mult dacă este făcută după criterii științifice și cu un instrument recunoscut pe scară largă de părțile implicate: Environmental Product Declaration - EPD®.

Verificarea ciclului de viață

Studierea amprentei totale a unui produs de la achiziția de materii prime până la generarea deșeurilor este utilă pentru optimizarea proceselor și pentru alocarea tuturor resurselor în mod înțelept și conștient. Această operație trebuie efectuată scrupulos, în conformitate cu metodele recunoscute la nivel internațional. Bureau Veritas oferă un serviciu de evaluare a ciclului de viață: LCA Critical Review.