Directiva T-PED

Directiva T-PED

Bureau Veritas Romania funcționează în baza acordului semnat cu Bureau Veritas Italia ca un organism notificat cu nr. 1370 de către Ministerul Infrastructurii și Transporturilor și poate desfășura activități de verificare a conformității în conformitate cu Directiva T-PED 2010/35 / UE care vizează:

  • aprobarea și autorizarea introducerii pe piață a echipamentelor sub presiune transportabile nou fabricate
  • reevaluarea conformității echipamentelor sub presiune transportabile existente pe piață care nu poartă marca de conformitate, dar care pot fi reevaluate către T-PED
  • efectuarea de inspecții periodice pentru a verifica menținerea cerințelor de siguranță necesare pentru refolosirea echipamentelor sub presiune transportabile

Datorită activităților de verificare desfășurate de Bureau Veritas, producătorul certifică faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale cerute de directivele aplicabile și îl poate comercializa în Uniunea Europeană.

Procesul de aprobare pentru echipamentele nou fabricate include o fază de analiză a proiectului, prezența la testele de tip, conform cerințelor standardelor aplicabile și, în final, pe baza alegerii producătorului, introducerea efectivă pe piață a producției de serie, un control punctual un singur exemplar sau, acolo unde este permis de directivă, prin calificarea unui serviciu de supraveghere internă.

O abordare similară, de asemenea, pentru inspecțiile periodice ale echipamentelor deja în funcțiune, care pot fi gestionate prin verificarea fiecărui echipament individual sau, acolo unde este permis, calificarea unui serviciu de inspecție internă.

Echipamentele supuse Directivei T-PED sunt:

  • echipamente sub presiune transportabile (cilindri, pachete de cilindri, țevi, vase criogenice etc.)

- nou fabricate, pe care este prevăzuta o verificare pentru introducerea pe piață

- deja în funcțiune și care poartă marcajele de conformitate pi și epsilon pe care sunt avute în vedere inspecții periodice, inspecții intermediare și verificări extraordinare

- deja în funcțiune și fără marcajele de conformitate pi și epsilon pentru care este prevăzută o reevaluare a conformității

  • rezervoare, baterii pentru vehicule / vagoane, containere de gaze cu mai multe elemente (MEGC), robinete și alte accesorii

- nou fabricate, pe care este prevăzuta o verificare pentru introducerea pe piață

- deja în funcțiune și care poartă marca de conformitate pi, pentru care sunt prevăzute inspecții periodice și intermediare și controale extraordinare.