Evaluarea riscului cantitativ

Evaluarea riscului cantitativ

Evaluări cantitative ale riscurilor pentru protejarea oamenilor și a plantelor.

PROVOCĂRILE DUMNEAVOASTRĂ

Este vital să se identifice riscurile la locurile de muncă industriale pentru a proteja lucrătorii din uzină, oamenii din zona înconjurătoare, mediul înconjurător și plantele în sine. Demonstrarea nivelurilor de risc acceptabile este adesea o cerință pentru instalații precum cele de producție și prelucrare a substanțelor chimice, conductele de înaltă presiune sau locurile de depozitare și importare a gazelor naturale lichefiate. Reglementările locale sau conducerile corporațiilor pot defini, de asemenea, criterii de acceptabilitate ale riscurilor pe care trebuie să le îndeplinească toate operațiunile în vederea identificării și controlării riscurilor.

CUM VĂ POATE AJUTA BUREAU VERITAS

Echipa noastră de experți are o vastă experiență în finalizarea evaluărilor calitative ale riscurilor (QRA), prin intermediul abordării structurate pentru identificarea și înțelegerea riscului asociat cu activitățile periculoase, cum ar fi funcționarea instalațiilor. Evaluarea începe prin realizarea unui inventar al pericolelor potențiale, al probabilității și al consecințelor acestora.

QRA oferă informații valoroase despre profilul de risc al uzinei, identificând și clasificând zonele în care defecțiunile pot duce la prejudiciul operatorilor, membrilor publicului, mediului și activului în sine. QRA oferă o bază pentru luarea deciziilor în proiectarea și funcționarea fabricii și, de asemenea, demonstrază faptul că activele sunt adecvate scopului.

BENEFICII

  • Permiteți concentrarea prioritară asupra cerințelor pentru minimizarea sau reducerea riscului
  • Cuantificați riscurile asociate operațiunilor exercitate asupra instalației pentru a sprijini selectarea celui mai potrivit concept de proiectare

  • Oferiți o bază rațională pentru monitorizarea riscului și furnizarea de orientări specifice pentru realizarea proiectării

  • Ajutați la identificarea celor mai rentabile măsuri de reducere ale riscurilor

  • Primiți suport de la profesioniști cu experiență, care combină cunoștințele tehnice, operaționale și de afaceri cu competența și experiența în managementul riscurilor

  • Evaluare independentă, bazată pe cele mai recente bune practici, pentru obținerea confidențialității suplimentare