comunitate

Implicare și dezvoltare comunitară

Angajarea părților interesate este unul dintre fundamentele unei abordări responsabile din punct de vedere social și necesită sisteme și bune practici pentru a asigura un management eficient al feedback-ului, capabil să valorifice intrările și semnalele colectate.


Într-un scenariu în care orașele sunt destinate să catalizeze o mare parte a populației lumii, prezentând provocări importante în ceea ce privește impactul asupra mediului, resurselor și relațiilor sociale, administrațiile publice și factorii de decizie sunt chemați să garanteze sustenabilitatea și rezistența orașelor și ale comunităților.

Este paradigma „orașelor inteligente”, al căror obiectiv este îmbunătățirea nivelului de trai și satisfacerea nevoilor cetățenilor, întreprinderilor și instituțiilor. Pentru atingerea acestui obiectiv, sunt urmărite strategii integrate (planificare urbană, comunicare, mobilitate, eficiență energetică etc.), care vizează optimizarea resurselor și inovarea serviciilor publice, astfel încât să se coreleze infrastructura fizică a orașelor cu capitalul uman, intelectual și social a celor care locuiesc acolo.

Bureau Veritas, cu o vastă experiență internațională în domeniul responsabilității sociale și evaluării impactului social, poate ajuta companiile, organizațiile non-profit și administrațiile locale să implementeze și să monitorizeze strategiile de dezvoltare durabilă, conform celor mai recente standarde internaționale.

De asemenea, şi în acest caz, câmpurile de aplicare sunt multiple:

  • Gestionarea sustenabilă a comunității, cu certificare ISO 37101
  • Controale privind utilizarea fondurilor non-profit, cu verificarea conformității cu cartea donației
  • Gestionarea zonelor de stat și de plajă, cu certificarea ISO 13009

Contactați-ne pentru mai multe informații despre serviciile noastre din acest domeniu.