faq - intrabari frecvente

Întrebări frecvente - ISO 45001: 2018

Î: Având în vedere că BS OHSAS este un standard BSI, de ce există o perioadă de migrare? Teoretic, cele două standarde ar putea coexista. Ce se va întâmpla cu OHSAS 18001? Va fi retras, va exista în continuare, dar nu va mai putea fi certificat sau va mai putea coexista cu ISO 45001?

R: Până la data de 11 martie 2021, adică în termen de trei ani de la publicarea standardului ISO 45001: 2018, atât certificările emise conform standardului ISO 45001: 2018, cât și certificările emise conform BS OHSAS 18001: 2007 vor fi valabile. După data de 12 martie 2021, certificările conform BS OHSAS 18001 nu vor mai fi recunoscute.


Î: Când vor fi gata organismele de certificare precum Bureau Veritas să emită oferte și să presteze servicii de certificare și servicii conexe? Până în prezent, este deja posibil să fie certificat ISO 45001 sau trebuie acreditate mai întâi organismele de certificare?

R: Bureau Veritas este deja acreditat și, prin urmare, poate efectua audituri și emite certificate acreditate conform noului standard ISO 45001.


Î: Cum se va schimba certificarea profesională în ceea ce privește cursurile pentru calificarea auditorilor?

R: se vor solicita în continuare dovezile de participare cu succes la cursurile specifice de pregătire pentru auditori ISO 45001. Pentru noii auditori, aceste cursuri au de obicei o durată minimă de 40 de ore. Pentru auditorii deja calificați OHSAS 18001, în mod normal, sunt furnizate cursuri de actualizare cu o durată mai scurtă, pe baza cerințelor din documentele ISO 45001 și IAF MD22 și MD21.


Î: Se va lua în considerare calificarea anterioară OHSAS 18001 pentru calificarea auditorilor sau va fi un proces de formare care începe de la zero? Cum ar trebui să se actualizeze un auditor sef OHSAS 18001 pentru a continua să funcționeze conform ISO 45001?

R: Se va lua în considerare calificarea anterioară, dar va fi necesar să participe la un curs de actualizare la noul standard ISO 45001, care conține informații privind IAF MD21, IAF MD22 și ISO 17021-10.


Î: În ce cerință este încorporată verificarea conformității legislative?

R: În conformitate cu cerința 9.1.2, litera C.


Î: Pentru companiile care au deja sisteme integrate, analiza contextului poate fi integrată cu un accent specific pe diversele standarde?

R: Cu siguranță da, scopul unei structuri comune la nivel înalt este tocmai facilitarea integrării între diferitele sisteme.


Î: Evaluarea de Riscuri SSM (Documentul de evaluare a riscurilor de accidentare și/sau imbolnăvire profesionala) și PPP (Planul de prevenire si protecție) sunt documente suficiente pentru a gestiona aspecte ale controlului operațional?

R: Nu, standardul impune ca procesele - în general - să fie ținute sub control, nu numai cele referitoare la activități productive.


Î: Când ar putea fi disponibile primele cursuri de auditor ISO 45001?

R: Cursurile pentru actualizare și formare auditori sunt deja disponibile. Pentru a afla mai multe, accesați www.bvtraining.ro


Î: Analiza riscurilor și a oportunităților în conformitate cu ISO 45001 e facută pe baza evaluării de risc, astfel că evaluarea de risc a personalului este parte integrantă a analizei de risc de sistem având în vedere că angajații organizației sunt și părți interesate?

R: Analiza riscurilor și a oportunităților se descrie într-un context mai larg decât cel considerat în Evaluarea de Riscuri SSM, care are în vedere doar riscurile și pericolele inerente sănătății și siguranței lucrătorilor.
Evaluarea riscurilor pentru ISO 45001 trebuie să pornească de la managementul riscurilor: evaluarea riscurilor pentru ISO 45001 este, prin urmare, un document întocmit dintr-un punct de vedere diferit și mai larg (de exemplu: deschiderea către o nouă piață într-un domeniu de incertitudine socio-politică sau evaluarea cererilor referitoare la sistemul de operare de securitate al unui client care poate influența procesele de producție).


Î:Asadar, analiza riscurilor la nivel de business este în conformitate cu ISO 9001? Evaluarea de Riscuri SSM este o obligaţie separată, corect?

R: Da, analiza de risc pentru ISO 45001 trebuie să ia în considerare sistemul de management pentru SSO (sănătate si securitate ocupațională) și conexiunea acestuia cu activitatea companiei.


Î: Bureau Veritas a început deja să efectueze analiza Gap pentru SMSSO al clienților?

R: Da, vă invităm să ne contactați pentru informații mai detaliate și un program de certificare pentru sistemul dvs. de management.


Î: Care este diferența dintre informațiile documentate de salvat și cele de păstrat?

R: ISO 45001 utilizează termenul „salvaţi informațiile documentate” pentru a indica înregistrări și „păstraţi informații documentate” pentru a indica documente, inclusiv proceduri.


Î: OHSAS 18001 a solicitat să fie prezente proceduri obligatorii specifice (nu sunt menționate în mod specific în ISO 9001 și 14001). Sunt incluse și în ISO 45001?

R: ISO 45001 nu necesită în mod explicit proceduri documentate, ci necesită doar salvarea și păstrarea unor informații documentate. Necesitatea acestor proceduri este decizia companiei, bazată pe o analiză a riscurilor legate de lipsa sau absența unor astfel de proceduri.


Î: Trebuie să fie instruiți lucrătorii pentru a identifica riscurile?

R: Da, regula din Clauza. 7.2 impune organizației să se asigure că lucrătorii sunt competenți (inclusiv capacitatea de a identifica pericolele) pe baza nivelului adecvat de educație, formare și experiență.


Î: Cum pot fi furnizate dovezi de implicare a managementului?

R: Dovezile privind implicarea conducerii superioare pot fi găsite în clauza. 5.1 (de exemplu: disponibilitatea resurselor, suport pentru funcțiile companiei, etc ...).


Î: Este necesar un manual de calitate și siguranță pentru ISO 45001?

R: Nu, ISO 45001 nu necesită manual.


Î: Cum este calculat timpul de audit necesar pentru migrare?

R: Timpul de audit necesar pentru migrare este stabilit la nivel internațional în documentul IAF MD21 (minimum 1 zi în cazul migrării în timpul unei reînnoiri sau verificări periodice, trebuie stabilit în sine pentru auditurile extraordinare).


Î: Există o copie a standardului sau a unei părți din acesta pentru scopuri educaționale?

R: Standardul ISO 45001 este protejat de drepturile de autor și, prin urmare, trebuie achiziționat, acesta este disponibil aici www.asro.ro 


Î: Sunt părți interesate relevante în context, pentru realizarea obiectivelor de SSM sau de afaceri? Care ar fi prioritățile posibile?

R: În anexa A din ISO 45001 există o listă a tuturor părților interesate relevante pentru propriul sistem de management al sănătății și securității în muncă.


Î: Cum vom încerca să înțelegem nevoile și așteptările lucrătorilor și care va fi greutatea acestui nou punct 4.2 în contextul organizației?

R: Nevoile și așteptările lucrătorilor vor face obiectul interviului.


Î: Definiția cerințelor legale trebuie să fie documentată cu informații?

R: ISO 45001, la clauza. 1.3, necesită ca organizația să salveze și să păstreze informații documentate cu privire la cerințele sale legale.


Î: Fiecare risc trebuie să fie asociat cu o oportunitate?

R: Nu, aceasta nu este o solicitare explicită a standardului ISO 45001.


Î: Este posibil să certificăm 45001 doar unul sau mai multe site-uri, dar nu toate site-urile unei entităţi?

R: Este permisă certificarea unor site-uri din organizație, cu condiția ca alegerea să nu fie făcută cu o logică „cherry picking”, adică vizând certificarea numai a celor mai bune părți ale organizației sau a celor care sunt clar mai puțin critice, din punct de vedere al siguranței lucrătorilor. 


Î: Când este convenabil să migrați de la OHSAS 18001 la ISO 45001?

R: Cu ocazia unuia dintre auditurile de supraveghere ale certificării OHSAS 18001 valabilă în prezent.


Î: Câteva sfaturi pentru companiile care doresc să obțină direct certificarea conform ISO 45001?

R: În primul rând o aprofundare a cunoașterii standardului. Acest lucru se poate realiza prin evenimentele și cursurile de pregătire oferite de Bureau Veritas. Există diferite  niveluri de detaliere, în funcție de rolurile și responsabilitățile asumate în organizația dumneavoastră cu privire la sistemul de management al sănătății si securității ocupaționale.


Î: Este corect să spunem că un sistem ISO 45001 este conform cu OHSAS 18001?

R: Nu în toate cazurile. OHSAS 18001, de exemplu, necesită proceduri documentate pe care ISO 45001 nu le necesită ca fiind obligatorii.


Î: Implicarea angajaților poate fi limitată la Reprezentantul Salariatilor?

R: Regula, în general, atunci când vorbește despre consultare și participare scrie „a lucrătorilor și, acolo unde este stabilit, a reprezentanților lucrătorilor”, indicând astfel că accentul este pus pe lucrătorii înșiși.


Î: Care sunt părțile interesate? Cum este posibil să-și colecteze nevoile și așteptările?

R: Standardul, în anexa A 4.2: „Înțelegerea nevoilor și așteptărilor lucrătorilor și a altor părți interesate” enumeră posibilele părți interesate de luat în considerare, dacă este relevant. O metodologie nu este indicată pentru a colecta nevoile și așteptările, astfel încât fiecare organizație poate alege metoda pe care o consideră cea mai potrivită. Cu toate acestea, este necesar să ne amintim că unele nevoi și așteptări sunt obligatorii deoarece au fost încorporate în legi și reglementări.