aprovizionare

Managementul lanțului de aprovizionare

Întăreşte încrederea pe tot parcursul lanţului de aprovizionare

Este stabilit și împărtășit că angajamentul față de responsabilitatea socială a unei organizații se extinde cu mult peste perimetrul său, implicând întregul lanț de aprovizionare.

Dacă primele niveluri de furnizare sunt cunoscute și „influențate”, tot datorită relației contractuale directe, situația devine mai tulbure și scapă de sub control dacă luăm în considerare legăturile ulterioare din lanțul de aprovizionare. Ce știm despre furnizorii noștri de al doilea sau al treilea nivel? Cine garantează pentru munca lor?

Lanțul de aprovizionare implică riscuri semnificative din punct de vedere juridic, operațional și reputațional.

În cazul în care încălcările drepturilor lucrătorilor sunt săvârșite în lanțul nostru de aprovizionare, putem fi chemați să răspundem personal în faţa judecătorului, reputația noastră fiind în pericol. Prin urmare, este necesar un proces de cartografiere a furnizorilor, urmat de diligența necesară și o strategie de monitorizare, astfel încât să crească cunoștințele și să reducă riscul.

Bureau Veritas este gata să sprijine toate organizațiile care doresc să-şi consolideze cunoștințele și relația de colaborare cu furnizorii lor, monitorizând performanțele sociale și de mediu într-o logică de creștere și îmbunătățire.

Serviciile noastre dedicate lanțului de aprovizionare variază de la analiza riscurilor, la auditul pe teren sau online, la gestionarea oricăror neconformități constatate până la închiderea aferentă. Auditurile pot fi efectuate pe baza unor metode standard, consolidate sau personalizate în funcție de nevoile specifice ale managerului principal.

Principalele noastre servicii în zona Lanțului de aprovizionare sunt:

  •  Managementul lanțului de aprovizionare
  • Auditurile sociale și de sustenabilitate – Auditarea terțelor parți axate pe protecția lucrătorilor și a mediului, în general bazate pe protocoale standard sau personalizate
  • Auditul bunăstării animalelor – în conformitate cu standardele existente sau protocoalele personalizate
  • Progresul AIM - SMETA 4 Pillars - Audit conform metodologiei internaționale SMETA
  • ISO 28000 - Securitate în lanțul de aprovizionare.

Contactați-ne pentru a afla mai multe servicii pe care le oferim în gestionarea lanțului de aprovizionare.