GDPR

Protecţia datelor – GDPR

Pe 25 mai 2018 a intrat în vigoare noul Regulament European (R.E.) a protecţiei datelor 2016/679 GDPR care a introdus câteva modificări importante şi semnificative în ceea ce priveşte Privacy Code din 2003.

În faza de adaptare a politicii de confidenţialitate la noile prevederi al R.E 2016/679, companiile au avut şi pot avea dificultăţi în interpretarea cerinţelor, în funcţie de tipologia datelor tratate şi de complexitatea acestora, prin urmare Bureau Veritas propune servicii care pot fi de ajutor în această fază, pentru a gestiona viitoarea responsabilitate în caz de încălcare sau sancţiuni.  

În aşteptarea reglementarilor din partea Autorităţilor Române privind standardul de certificare a Regulamentului European 2016/679, serviciile pe care le oferim sunt:

  • Analiza decalajelor – evaluare prealabilă în baza cerinţelor ISO 27001, ISO 29100 (information Security & Privacy) şi verificarea principalelor obligaţii conţinute în R.E. 2016/679, GDPR; pentru această soluţie va fi emis un Raport de Audit care indică lacunele comparativ cu cerinţele ISO 27001 şi ISO 29100.
  • Certificarea ISO 27001: această a doua soluţie prevede o durată contractuală de 3 ani, cu emiterea unui certificat acreditat şi reînnoire la finalul celui de-al treilea an. 
  • Formarea: Bureau Veritas propune o serie de cursuri de diferite durate, pentru a răspunde oricăror nevoi ale companiilor; este posibil să accesaţi un modul ce porneşte de la cursul de bază pentru a ajunge ulterior la modulul de calificarea DPO şi la certificarea competenţelor. Sunt disponibile şi cursuri online.