Reciclare lemn

Recuperare şi reciclare

Achiziționarea de produse durabile este un subiect la care nu numai consumatorii, ci și întreprinderile și administrația publică acordă atenție astăzi. Acesta din urmă, în special, promovează la diferite niveluri, modele transparente care răsplătesc achiziționarea de produse din materiale reciclate.

În acest context, „planul de acțiune pentru sustenabilitatea mediului și a consumului administrației publice” își propune să maximizeze difuzarea achizițiilor publice ecologice (așa numitele „achiziții ecologice”) de către organismele publice.

Angajamentul administrației publice este esențial pentru achizițiile ecologice pentru a-și dezvolta potențialul în ceea ce privește îmbunătățirea mediului.

Pe lângă beneficiul pentru mediu, nu trebuie să uităm că achizițiile de produse ecologice au un avantaj din punct de vedere economic pentru companiile care produc materiale obținute prin operațiuni de reciclare sau produse cu materiale reciclate, atât din punct de vedere competitiv, cât și din punct de vedere al costurilor și îmbunătățirii proceselor de producție, datorită folosirii unor materiale destinate astfel depozitului de deșeuri.

Certificări pentru companii de recuperare a lemnului, hârtiei și cartonului

CERTIFICARE FSC® 
CERTIFICARE PEFC™ 
CERTIFICARE ISO 14001
CERTIFICARE ISO 45001
CERTIFICARE ISO 50001

Inspecții periodice și extraordinare

TESTE DE INSPECȚIE PRIVIND ECHIPAMENTELE PENTRU RIDICAREA DE OAMENI ŞI LUCRURI

Asistență tehnică

ANALIZA GAP
ECONOMIE CIRCULARĂ

Inspecții și control pentru export

COMERȚUL INTERNAȚIONAL

Servicii de certificare a abilităților și calificărilor personalului

CERTIFICĂRI DE PERSONAL

Training

Consultați oferta noastră trimestrială pe www.bvtraining.ro