Sanatate

Sănătate

Structuri spitaliceşti sigure şi eficiente

În sectorul sănătății publice și private, efectuăm verificări ale conformității asupra clădirilor, asigurându-ne că acestea îndeplinesc cele mai înalte cerințe în materie de calitate, siguranță, eficiență, stabilitate și sustenabilitate.

Cum vă sprijinim

Serviciile noastre de inspecție, audit, măsurare, analiză și diagnostic ajută clientul să îmbunătățească performanța pe parcursul ciclului de viață al clădirilor, cu scopul final de a oferi comunității unități de sănătate „inteligente”, sigure și conforme cu standardele, cu un control adecvat al costurilor.

Contactați-ne pentru mai multe informații