agricultura

Utilizarea sustenabilă a resurselor

Demonstrează cerințele de sustenabilă a materiilor prime

Conservarea resurselor naturale şi protejarea mediului reprezintă grija împărtăşită în rândul consumatorilor şi întreprinderilor, iar cererea pentru resurse de impact scăzut asupra mediului va creşte. O astfel de abordare alimentează un lanţ de valoare, în care utilizarea şi reutilizarea resurselor permite nu doar economii cât şi generarea de beneficii în contextul social şi de mediu, în cadrul propriei companii, câştigând în materie de credibilitate şi imagine.

Cu siguranţă că, şi în cazul unor noi resurse, trebuie respectate anumite cerinţe de sustenabilitate, iar Bureau Veritas, având în vedere prezenţa sa puternică în lanturile de producţie şi furnizare, se bucură de o bogată cunoaştere a numeroaselor scheme de certificare, disponibile şi la nivel global.

Din acest motiv, poate efectua audituri independente şi verificări, conform procedurilor voluntare sau obligatorii, asupra utilizării durabile a resurselor.

Printre acestea, folosirea de combustibili alternativi cum ar fi biomasă si biocombustibili, devin tot mai folosite în special în schemele legate de durabilitatea biocombustibililor şi a biolichidelor:

BioFuels – sustenabilitatea biocombustibililor şi a Biolichidelor

Împreună  cu acestea, o serie eterogenă de pieţe necesită respectarea reglementărilor şi a sistemelor ad-hoc: 
•    UTZ - lanţ de custodie de cacao, cafea şi ceai
•    RSPO - lanţ de aprovizionare cu ulei de palmier
•    Materiale şi produse reciclate
•    PEFC - gestionarea sustenabilă a pădurilor
•    ISCC - sustenabilitatea de Biomasă şi derivaţi
•    FSC® - gestiunea responsabilă şi conservarea pădurilor
•    Due diligence pentru industria lemnului
•    Ecomonie circulară 
•    Amprenta de apă.