Echipamente sub presiune

DIRECTIVA PED - 2014/68 / UE

Certificarea echipamentelor sub presiune care intră pe piaţa comunităţii europene in domeniul reglementat de DIRECTIVA PED - 2014/68 / UE, transpusa in legislatia nationala prin HG 123/2015

PROVOCAREA

Cunoașterea, gestionarea și demonstrarea cerințelor de reglementare necesare pentru comercializarea produselor unei companii este prima cheie a accesului pe piață.

La nivel european, există o serie de cerințe pentru comercializarea și punerea în funcțiune a echipamentelor industriale. Primul depozitar al acestor obligații este producătorul. De la proiectare și fabricație, de fapt, echipamentul trebuie să asigure respectarea cerințelor de siguranță astfel încât, dacă sunt instalate corect, să fie întreținute în condiții de eficiență și utilizate în conformitate cu destinația lor, sănătatea și siguranța persoanelor. Elementul de garanție în acest sens este Marcajul CE.

În domeniul echipamentelor sub presiune, pentru a putea afișa marcajul CE, echipamentele și subansamblele trebuie să fie supuse unei proceduri de verificare a respectării cerințelor directivei PED (Directiva privind Echipamentele sub Presiune 2014/68 / UE) pe baza unor specificații diferite în funcție de categoria de risc, de către un organism notificat.

Directiva PED impune Marcajul CE pentru introducerea unor astfel de echipamente pe piața comunității europene.
Noua directivă PED, directiva echipamentelor sub presiune 2014/68 / UE, înlocuiește directiva 97/23 / CE.

NOUTĂŢILE INTRODUSE

Principala diferență se referă la clasificarea fluidelor.

Vechea directivă a urmat o clasificare în conformitate cu directiva 67/548 / CEE, care a fost înlocuită prin regulamentul CE 1272/2008 (CLP) la 01/06/2015.

Diferențierile vizează o definire mai bună a rolurilor operatorilor economici implicați și unele modificări ale denumirii modulelor referitoare la procedurile de conformitate.

ADOPTAREA  DIRECTIVEI

Transpunerea directivei 2014/68 / UE a fost împărțită în două etape:

 • până la 28 februarie 2015, trebuiau aplicate dispozițiile legislative referitoare la clasificarea fluidelor în art. 13
 • până la 18 iulie 2016, prevederile referitoare la celelalte articole.

Aplicarea noii directive a devenit obligatorie începând cu 19 iulie 2016.

SOLUȚIA

Bureau Veritas Romania este acreditata in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17065:2013 si este competenta sa realizeze sarcinile specifice de evaluare a conformitatii prevazute de HG 123/2015, care transpune Directiva PED 2014/68/UE. Bureau Veritas Romania funcționează ca organism notificat 2295, în virtutea autorizației emise de Ministerul Economiei, inca din anul 2011.

Verificarea conformității efectuată de Bureau Veritas, o garanție recunoscută internațional, devine un instrument pentru monitorizarea riscurilor și îmbunătățirea performanței producatorilor de echipamente sub presiune. 

În conformitate cu directiva echipamentelor sub presiune PED 2014/68/EU, "organismele notificate", sunt organisme desemnate ( printr-o scrisoare de notificare)  de către autorităţile relevante notificare din tarile membre ale Uniunii Europene (UE) / Spatiului Economic European (SEE), să efectueze evaluarea conformităţii şi alte proceduri prevăzute în directivă în ceea ce priveşte echipamentele sub presiune şi a ansamblurilor acestora. 

Bureau Veritas Romania este notificata pentru servicii de evaluare a conformităţii, pentru urmatoarele proceduri de evaluare a conformitatii  (articolul 10 şi anexa III): 

 •  Controlul intern al productiei plus verificari ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii (modul  A2) 
 •  Examinarea UE de tip  - tip de productie- (modul B 3.1); 
 •  Examinarea UE de tip – tip de proiect - (modul B 3.2); 
 •  Conformitatea cu tipul bazata pe controlul intern al productiei plus verificari ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii (modul C2); 
 •  Conformitatea cu tipul bazata pe asigurarea calitatii procesului de productie- (modul D);  
 •  Asigurarea calitatii procesului de productie - (modul D1);  
 •  Conformitatea cu tipul bazata pe asigurarea calitatii echipamentelor sub presiune - (modul E); 
 •  Asigurarea calitatii la inspectia si incercarea echipamentului sub presiune finit - (modul E1) ; 
 •  Conformitatea cu tipul bazata pe verificarea echipamentelor sub presiune - (modul F); 
 •  Conformitatea bazata pe verificarea unitatii de produs (modul  G); 
 •  Conformitatea bazata pe asigurarea totala a calitatii  (modul H); 
 •  Conformitatea bazata pe asigurarea totala a calitatii plus examinarea proiectarii (modul H1); 
 •  Aprobarea europeană a materialelor (articolul 15); 
 •  Aprobarea procedeelor de lucru pentru asamblari nedemontabile pentru echipamentele sub presiune din categoriile II,III și IV (anexa I, § 3.1.2); 

 
Notă: evaluarea speciala de materiale (anexa I, § 4.2.c) este acoperită de notificarea pentru modulele relevante; 
 

Schema EVA (Emitere Validare Autentificare) descrie circuitul documentelor de evaluarea conformitatii corespunzator celor trei etape ale procesului de certificare si anume:

Schema EVA

DE CE  SĂ ALEGEŢI BUREAU VERITAS?

LEADERSHIP

Bureau Veritas, fondat în 1828, este lider global în Testare, Inspecție și Certificare (TIC), furnizând servicii și soluții inovatoare pentru a ajuta clienții să facă față provocărilor tot mai mari ale calității, siguranței, protecției mediului și responsabilității sociale.

Bureau Veritas este recunoscut și acreditat de marile organizații naționale și internaționale și este prezent în 140 de țări prin intermediul rețelei sale de peste 1.400 de birouri și laboratoare.

În fiecare zi, peste 75.000 de angajați, deservesc peste 400.000 de clienți din întreaga lume. 

Misiunea Grupului este de a reduce riscurile clienților, de a-și îmbunătăți performanța și de a-i ajuta să inoveze pentru a face față provocărilor pietei, beneficiind de expertiza de renume, precum și imparțialitatea, integritatea și independența sa. 

În România, Bureau Veritas este prezenta din anul 1960, ca societate de clasificare navala, extinzandu-si domeniul de activitate prin asimilarea altor tipuri de servicii. In momentul de fata, societatea este prezenta pe întreg teritoriul național, cu 6 birouri și 150 de angajați. Activitatile de certificare de produse sub directiva PED se desfasoara in birourile din  Bucuresti si Ploiesti , prin personal competent, inalt calificat, pentru toate domeniile acreditate. 

Bureau Veritas Romania a contribuit la crearea încrederii între companii, autorități publice și consumatori .

Scopul principal al Bureau Veritas Romania este acela de a furniza clientilor servicii de evaluare a conformitatii pentru domeniile pentru care este notificat  (echipamente sub presiune si/sau  competentei personalului supus certificarii) .

Pentru a satisface cerintele pentru independenta si obiectivitate, un organism de certificare trebuie sã asigure toate partile interesate cã serviciile pe care le indeplineste sunt impartiale si ca toate informatiile stranse in cadrul  acestor servicii sunt mentinute in cea mai stricta confidentialitate. 

Bureau Veritas Romania recunoaste aceste cerinte transpuse in  Codul de Etica si in Declaratia de politica in domeniul calitatii, asumata de managementul de la cel mai inalt nivel si de intregul personal. 

FAQ - Întrebări frecvente 

1. Cum pot accesa serviciile Bureau Veritas Romania, referitoare la serviciile de certificare produse sub directiva PED?

Pentru a solicita informatii despre serviciile Bureau Veritas Romania in domeniul industrial, va rugam sa transmiteti o cerere de oferta la una din urmatoarele adrese :

Ploiești:
bd. Republicii nr. 329, Clădirea Conex VMC, cod poștal 100072, Ploiești, Prahova, România
Tel: +4 0244 573523
E mail : rom-ind@ro.bureauveritas.com

București:
Str. Splaiul Unirii nr. 165, TN Offices, Clădirea 3, Aripa B, Etaj 5, Sector 3, Cod poștal 030 133, București, România
Tel : +4 021 315  3989 / +4 021 318  3799
Email : bucharest@bureauveritas.com

Tel./Fax: +4 021 315  3989 / +4 021 318  3799 / +4 0244 573523

Email: bucharest@bureauveritas.com

E mail: rom-ind@ro.bureauveritas.com

2. Cum se desfasoara procesul de certificare produse sub Directiva PED?

Procesul de certificare este descris in procedura

RO-IND-LTI-018_PED „Reguli generale de certificare”.

3. Care sunt modalitatile de tratare a reclamatiilor, apelurilor si disputelor?

Modul in care sunt inregistrate si procesate reclamatiile si apelurile transmise de la clienţii Bureau Veritas Romania asupra deciziilor luate în procesul de evaluare a certificarii produselor si certificarii persoanelor, precum si a eventualelor dispute generate intre parti este descris in procedura

RO‐IND ‐LTI‐02 „Tratare a reclamatiilor, apelurilor si disputelor”. 

Apelurile, reclamatiile si disputele se pot sesiza la adresele locatiilor din Ploiesti sau Bucuresti.